Rønningen skole (Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rønningen skole.
Foto: Asker kommune

Rønningen skole, Trettestykket 6, Asker. I dag full barneskole (1–7), SFO, ca. 170 elever, totalt 26 ansatte på skolen og SFO. Ligger ved krysset Borgenveien/Trettestykket. Navnet Rønningen er hentet fra en plass som lå litt lenger nord (ved Elgen). Bygd i forbindelse med den store utbyggingen av Borgen-området i 1960- og 1970-årene.

Rønningen var den første av de tre skolene som i dag ligger på Borgen. Skolen ble startet opp i 1969, men bygningen ble ferdig et års tid senere. Rønningen var blant de første skolene som ble bygget uten tradisjonelle klasserom. Store, åpne rom sammen med mange flere elever enn det bygningen egentlig var bygd for, var med å legge grunnen for mulighetenes pedagogikk i en såkalt åpen skole.

I mange år var Rønningen en skole for de yngste elevene, dvs. småskoletrinnet. Elevene på mellomtrinnet flyttet over til Borgen skole, en kilometers vei unna.

Alternativ organisering

I nesten 25 år var Elna Setekleiv rektor på Rønningen, og skolen var i mange år kjent for sine forskjellige og noe utradisjonelle måter å drive undervisning på. Skoletimer av ulik lengde nevnt som for eksempel 20-minutter’n, dobbelttimer i basisfag fra 1. klasse av, manuell skoleklokke som bare ble trykket på etter behov er noen stikkord. Grupper på tvers av alder og klassetrinn, små basisgrupper og større felles samlinger basert på temaundervisning var blant de ideene som ble gjennomført. Stasjons- og verkstedundervisning var aktive arbeidsmåter som tidlig trente elevene opp til å ha medansvar for hverandre i læringsarbeidet. Dette var metoder som en klart kan si lå ”forut for sin tid”. 70 åras bygning med vegg til veggtepper som muliggjorde mange ulike aktiviteter i samme rom uten støy, fikk etter hvert linoleum på gulvet. Om gulvbelegg kan forandre arbeidsmåter i en skole? Ja, det var akkurat det som skjedde. Skyvevegger ble satt inn, og skolen ble mindre oversiktlig inne. Nye lærere hadde nye ideer, læreplaner ble endret, og rop om spesialrom kom.

Skolen ble bygget om og utvidet

Et tilbygg i 1994/95 i forbindelse med 6-åringenes inntog i skolen og med lovnad om en snarlig bygging av gymsal, muliggjorde tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Barnehagen som hadde hatt tilhold i underetasjen, måtte ut. Fra 2001 fremstod Rønningen i ny drakt. Fasaden ble endret, og hovedetasjen ble bygd helt om. Store klasserom med muligheter for elevarbeidsplasser, grupperom og et stort midtrom/torg for informasjonsinnhenting og bearbeiding via lesekroker, bibliotek/mediatek og moderne datautstyr. Underetasjen har klasserom, stort kjøkken og rom for skolefritidsordningen, spesialrom samt en flott gymsal med klatrevegg og scene. Uterommet har gode områder for frilek og ballbinge. Rønningen er en moderne barneskole med elever fra 1. til 7. klasse.

Elna Setekleiv var rektor 1969-1994, Åslaug Østebø 1995-1998, Anne Hauan 1998-2005, Kjersti Tobro 2006-2017, Ingvild Onarheim 2017-

Eksterne lenker


Koordinater: 59.8179072° N 10.4288394° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Rønningen skole (Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.