Søren Pedersen Godtzen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søren Pedersen Godtzen. Ukjent maler.
Foto: Anders Hildeng Næss

Søren Pedersen Godtzen (født 1599, død 1665) var fogd i Stavanger len og borgermester i Stavanger.

Han kom til Stavanger som fullmektig for lensherre Henrik Bille. Etter en tid ble han fogd i lenet, og noe senere igjen ble han borgermester. Han etablerte seg også som en av de rikeste kjøpmennene gjennom tidene i Stavanger.

Godtzen var ved flere tilfeller kanslerens fullmektig og lensherrens stedfortreder på lagtinget. Godtzen og lagmann Anders Madsen forlikte i 1645 de to sorenskriverne i Ryfylke Thomas Christensen og Rasmus Andersen om en deling av sorenskriveriet.[1]

Han ble gift med Elisabeth Kristensdatter Trane, datter av fogd Kristen Trane.

Sønnen Severin Seehuusen (1664–1726) ble stiftamtskriver i Bergen stiftamt og eide Damsgaard. Han ble adla under navnet Svanenhielm. Ei datter av Seehusen, Echte Severinsdatter Seehusen Svanenhielm, ble gift med lagmann Jacob Nielsen Weinwich.

Dattera Hulleborg Sørensdatter Godtzen (1645–1698) ble gift med lagmann Nils Kristensen.

Referanser

  1. Norske kongebrev, bd. I, sak 1663:211.

Litteratur

  • Næss, Hans Eyvind: Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Utg. Riksarkivet. Oslo. 2014..