Samtale:Akershus Arbeiderblad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Årsak til navneendring

"Akershus Arbeiderblad kom ut med sitt første nummer 3. oktober 1922, og undertittelen var «Organ for Arbeiderpartiet på Romerike.» Fra 1913 var tittelen Akershus Social-Demokrat, og avisa kom ut med tre nummer i uka. I 1990 ble den slått sammen med Romerikes Blad på Jessheim under navnet Akershus/Romerikes Blad. En ny navneendring kom i 1995 da avisa fikk navnet Romerikes Blad. Navneendringen i 1922 kom som følge av at NKP-vennlige fra den radikale delen av Arbeiderpartiet ble fjernet fra redaksjon og styre, og Arbeiderpartiets fylkesparti overtok driften ved hjelp av Arbeiderpartiet sentralt."

Foranstående betviles.Fordi:

  • 1: Det Norske Arbeiderparti var medlem av 3. Internasjonale - «Komintern» - fra 1919. På Kominterns kongress i Moskva 1920 framholdt Lenin at kommunistiske parti ikke lenger måtte gjøre bruk av betegnelsen sosialdemokrat, slik tilfellet jo var med avisa - som til da bar navnet «Akershus Social-Demokrat».

Vedtaket ble at alle slike betegnelser skulle ut av partiene tilsluttet Komintern. Derfor mener jeg at navneendringen i 1922 kom på grunn av et vedtak i Komintern - som DNA ikke meldte seg ut av før ved det ekstraordinære landsmøtet i november 1923. (Norges Kommunistiske Parti oppgir sin stiftelsesdato til 4. november 1923 - samme dag som flertallet på DNAs landsmøte brøt med 3. Internasjonale - og mindretallet gikk til Østkanten samfunnshus og stiftet NKP).

  • 1a: Med andre ord; navneendringa i 1922 hadde neppe noe med at såkalte NKP-vennlige fra den radikale delen av Arbeiderpartiet ble fjernet fra redaksjonen.
  • 2: Arbeiderpartiets «overtakelse» av avisa skjedde neppe før etter landsmøtet i november 1923.
  • For alle tilfelles skyld: Hva er kilden til ovenstående opplysninger? undrer --Gunnar E. Kristiansen 27. aug 2012 kl. 17:22 (CEST) - med vennlig hilsen