Samtale:Kapell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kapell vs bedehus

Savner viderelenking til dette herfra (og artikkel). Selv om de er beslektet er de ikke identiske etter hva jeg vet - dette kan og være lokale forskjeller. Kapell er også på samme område som en kirke, som i Onsøy for eksempel der kirken og kapellet ligger meget nær hverandre. Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2008 kl. 12:53 (CEST)

Bedehus bør defineres for seg, og selvsagt bør det da inn lenker mellom artiklene. Ikke minst dreier det seg om en forskjell i hvilken religiøs praksis man har. Det finnes en del tilfeller hvor kapeller står veldig nær kirken. Et annet eksempel er Reinli; grunnen er der at Reinli stavkirke, som er sognekirke, ikke kan brukes hele tiden pga. slitasjen det medfører, og derfor foregår vanlige gudstjenester i Reinli kapell på den andre siden av veien, mens dåp, bryllup og slikt er i stavkirken. Det er normalt en eller annen spesiell historie bak slikt, som er interessant å få frem. Chris Nyborg (Cnyborg) 9. mai 2008 kl. 14:06 (CEST)
Noe annet artig med Onsöy er forresten at et av bygdas bedehus ligger ganske nær, Mossik, om jeg ikke husker feil. Kapellet brukes ofte for mindre begravelser eller gudstjenester för avdöde kremeres et annet sted (har glemt norsk terminologi der). Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2008 kl. 15:50 (CEST)
Bedehus tenderer mot forsamlingshus/samfunnshus; kapell tenderer mot kirke... — trur eg. -- Olve Utne 9. mai 2008 kl. 16:13 (CEST)
Da kan det kanskje være områdebundet? Det jeg kjenner til av bedehus har stort sett blitt brukt av misjonsforeninger og slikt, og til gudstjeneste / andakt fra tid til annen. Rundt hjörnet fra kirken i Onsöy ligger forövrig Böndernes hus som ofte ble brukt til gravöl tidligere ;) I tidligere tider hadde kirken óg ofte en ekstra funksjon som markedsplass (se malerier av Delfts kirke for eksempel). Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2008 kl. 16:22 (CEST)
Jeg har skrevet bedehus nå. Olves forklaring over er god; en viktig forskjell er at bedehus ytterst sjelden har noe som minner om et alter, mens et kapell alltid har et alter. Chris Nyborg (Cnyborg) 9. mai 2008 kl. 18:32 (CEST)
Det du sier her er jeg enig i, for meg er generelt sett et forsamlings-/samfunnshus noe som ikke har noe med kristne möter å gjöre - derfor protesterte jeg. Tror ikke at besteforeldrene mine ville likt möter ala «fest på lokalet» på Sarepta akkurat, selv om de ikke sa nei til noe sterkt i godt lag... Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2008 kl. 18:36 (CEST)
Glemte en ting, i Seierstens misjonshus ble (blir?) det avholdt noe som nesten vel må kalles gudstjenestesammenkomster - også på söndag klokka 11, selv om det ikke ligger langt unna Glemmen kirke. Er ikke sikker på at vi er på grunna med disse definisjonene... Siri Johannessen (Siri J) 9. mai 2008 kl. 18:40 (CEST)
Jeg har tatt høyde for unntak. Det er nok ganske vanlig med mer eller mindre regelmessige gudstjenester i bedehus; forskjellen er at det nesten alltid dreier seg om lavkirkelige seremonier der bønnen står i sentrum, og ikke formaliserte seremonier der ritualene ved alteret har fått en egen verdi. Unntak finner man alltid, men den generelle regelen er at de som ønsker kapellmodellen også bygger et kapell og kaller bygget for det, mens de som foretrekker bedehusmodellen skaffer seg et bedehus og bruker det navnet.
Leter man kan man finne mange grensetilfeller. F.eks. har katolske menigheter nesten alltid et menighetslokale, og det er ikke uvanlig at det brukes så regelmessig til bønnemøter at de kunne vært klassifisert som bedehus. Allikevel er det få eller ingen som vil bruke det navnet; det har noe med tradisjoner å gjøre. Chris Nyborg (Cnyborg) 9. mai 2008 kl. 19:20 (CEST)