Samtale:Kulturarv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Materiell og immateriell kulturarv

Forslag: "Eit mellomaldersk skinnbrev eller ein 2000 år gammal papyrusrull består av konkret materiale som fortel om formidlings- og dokumentasjonsteknikk i tida. Men innhaldet i tekstane kan til dømes fortelje om historiske eigedomstilhøve og andre samfunnsforhold, eller om religiøs tru og mytologi, og sjølve språkføringa formidlar filologisk kunnskapsinnhald."

Kan man legge til noe slikt som at I tillegg kan slike skriftstykker formidle muntlig tradert fortelling som har eksistert i de samfunnene de ble til i. De er dermed i seg selv materiell kulturarv, men bærere av immateriell kulturarv Eller noe sånt? På nynorsk, da.

I tillegg synes jeg det er et poeng at mye av den materielle kulturarven vi så ivrig prøver å ta vare på ikke kan vedlikeholdes / bevares uten eldre håndverksteknikker, som gjerne omtales som handlingsbåren kunnskap - viten det er vanskelig å lære og forstå uten å gjøre. Er det mulig å få med noe av det aspektet også?

Ja, og så vil jeg gjerne ha med mer om UNESCO-konvensjonen. Beklager at jeg blander meg veldig nå! Hilsen Ida Tolgensbakk 20. aug 2010 kl. 09:32 (CEST)

Det er det motsette av "beklagelig" at du "blandar deg"! Terminologien knytta til dette feltet er eit virvar som ikkje eg tek på meg noko eineansvar for å klare opp i (kledeleg smålåten som eg er!). Eg skal prøve å smette inn den munnlege traderinga på papyrusrullen. Den handlingsborne kunnskapen er nemnd i artikkelen om kulturvern, kanskje bør det også inn her. Kan ikkje du syte for det? Vonaleg vil du og helst også andre "blande seg" også i kulturvernartikkelen. (Om du kvier deg for nynorsken, så gjer ditt beste, så skal eg følgje deg med ørnekorrekturblikk).Hans P. Hosar 20. aug 2010 kl. 09:42 (CEST)