Sauetelg i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sauetelg
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
Stortelgfamilien
Kart og graf oppdatert: 2.9.2022
Dryopteris expansa.png
205 av 228 5x5 km-ruter
Dryopteris expansa 1.png
947 av 4680 km-ruter
993 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1840
Sist funnet: 2022

Sauetelg er en spontan, svært vanlig barskogsart med vid utbredelse i Østfold.

Hyppighet og utbredelse

Sauetelg er en svært vanlig i 5x5 km-skalaen og meget vanlig i 1x1 km-skalaen med vid utbredelse i Østfold[1][2].

Økologi

Sauetelg finnes først og barskog, men ikke i de fattigste skogtypene. Finnes gjerne i skog der det er mer terreng, med bl.a. bergvegger og urer som ikke trenger å være store. Arten har som fleste bregner lette sporer og god spredningsevne.

Oppdagelseshistorikk

Sauetelg ble først samlet ved Aasgaard (= Åsgård), Fredrikstad juli 1840 av Frederik C. Schübeler[3]. Eldste litteraturkilde er foreløpig ukjent.

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Det finnes ikke datagrunnlag for å vurdere om sauetelg har hatt endringer i utbredelse og populasjoner. Men bestandskogbruk med tette granplantefelter er neppe positivt for arten.

Forvaltningsstatus

Arten er livskraftig (LC) nasjonalt[4] og i Østfold.

Kommentarer

Er det tidligere feilangivelser som er verdt å nevne? Feilangivelser i Artskart som er mer eller mindre umulig å fjerne. Sees feil i Artskart bør kilden eller dataeier av aktuelt datasett kontaktes og be om rettelser.

Kilder og litteratur

  1. Artsdatabanken. Sauetelg i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
  2. Østfold botaniske forening. Sauetelg i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  3. Schübeler, Frederik C. 7.1840. Herbarieark digitalt på GBIF.
  4. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av sauetelg Dryopteris expansa for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker