Seksjon for navnegransking

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Seksjon for navnegransking (før 1979: Norsk Stadnamnarkiv) er landets sentrale arkiv for innsamling og arkivering av stedsnavn og annet navnetilfang. Seksjonen har stedsnavnsamlinger fra hele landet. Materialet er ordnet i flere kortregistre som for det meste bygger på herredsinndelingen fra ca. 1900. Registeret er delt inn i følgende: Heradsregisteret, Bustadnamnregisteret, Landsregisteret, Seternamnregisteret samt Register over samiske stadnamn. For øvrig har seksjonen et etterleddsregister og en samling navn og navneformer som er avskrevet fra diplomer og andre skriftlige kilder, faglitteratur, lokalhistorisk litteratur og kart. Kopier av materialet kan bestilles.

Sia 1990-tallet har to av seksjonens ansatte, Tom Schmidt og Margit Harsson, gitt ut bokserien Bustadnavn i Østfold.