Senjen fogderi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Senja fogderi omfattet den delen av nåværende Troms fylke som ligger sør for fjorden Malangen. Fogdegården var Ervik i Trondenes.

I 1695 ble Senja fogderi slått sammen med Tromsø fogderi til Tromsø og Senjen fogderi.


Administrativ inndeling

Fogderier og tinglag i Troms 1648

Senja len og senere Senja fogderi er i de fleste kildene inndelt i tingsted eller tinglag, altså med distriktet som soknet til et bygdeting som grunnlag. I de aller eldste kildene finner man også spor etter en inndeling i fjerdinger (eks. Gisund fjerding i 1567).

I Leidangen fra 1567 finner man følgende tingsteder under Senja len:

Det er flere underinndelinger som Torsken, Mefjord, Øyfjord og Baltestad, men de er ikke nevnt som tingsteder i 1567.

Fra 1610 finnes det jevnlige skattelister for Senja slik at man kan sette opp en historikk på tingsteder/tinglag:

Fogder i Senja fogderi

Tidsrom Fogd
1565-1570 Dines Pedersen
Før 1578 Jacob Hansen
1595 Peder Duus
1606 Nils Pedersen
1610-1622 Søffren Bundesen
1622-1638 Matthias Holst
1639-1645 Poffuel Lauritsen
1645 Christian Christophersen
1645-1651 Jürgen Carstensen Bordlund
1652 Jens Pedersen
1656- Jurgen Carstensen
1661-1662 Nils Mortensen
1662-1669 Iver Hansen Wolf
1669-1674 Gottfred Lippert
1674-1691 Iver Hansen Wolf
1691-1695 Jørgen Jørgensen Århus

Se også

Litteratur

  • Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700, Trondheim 1999
  • Statsarkivet i Tromsø, Fogden i Senja og Tromsø, Arkivkatalog, Tromsø 2009
  • Statsarkivet i Tromsø, Sorenskriveren i Senja og Tromsø, Arkivkatalog, Tromsø 1999
  • Rolf Fladby og Terje Schou, Skattematrikkelen 1647, XVII, Troms Fylke, Finnmark Fylke, Norsk Lokalhistorisk Institutt 1978 Lenke til digital versjon

Kilder publisert på internett