Sentralrenseanlegget RA-2

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
NRAs renseanlegg het tidligere Sentralrenseanlegget RA 2. Anlegget ble innviet 1974, men inngangstunnelen sto klar i 1972. I dag redusert til betegnelsen "Renseanlegg".
Foto: Steinar Bunæs/eget foto

AS Sentralrenseanlegget RA-2 (RA2) var et interkommunalt aksjeselskap stiftet i 1965. Selskapet var eid av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Kommunen hadde like eierandeler i selskapet. Formålet til RA2 var å planlegge, bygge og drive kloakkrenseanlegg med tilhørende tunneler, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg for eierkommunene. Hver av kommunene hadde to representanter i selskapets styre. RA2 var samlokalisert med og hadde felles administrasjon med det interkommunale selskapet Nedre Romerike Vannverk A/L (NRV). Begge selskap ble i en årrekke ledet av Ivar T. Henriksen. Etter en rekke avsløringer i Aftenposten og en omfattende gransking fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon ble Henriksen satt under tiltale av Økokrim for grov korrupsjon og grovt økonomisk underslag. Han ble senere dømt. Saken medvirket også til at NRV og RA2 ble oppløst og underlagt lov om interkommunale selskaper (IKS) fra 1. januar 2008. De nystiftede selskapene heter henholdsvis Nedre Romerike Vannverk IKS - NRV og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS - NRA.

Renseanleggets første trinn ble offisielt åpnet i 1974, åtte år etter at byggearbeidene startet opp. RA-2 fikk på slutten av 1990-tallet, som ett av svært få renseanlegg i Norge, krav om nitrogenrensing. Et nitrogenfjerningsanlegg ble tatt i bruk i 2003.

Se også


0230 Lorenskog komm.png Sentralrenseanlegget RA-2 er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.