Sigurd Asserson

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 20. juli 1937: utsnitt av nekrolog over Sigurd Asserson.

Sigurd Karsten Asserson (født 25. juni 1882 i Sandnes, død 19. juli 1937) var jurist og fiskeriadministrator, en av de fremste kreftene bak fiskerinæringens og fiskernes organisering i fiskesalgslag og fiskarlag i mellomkrigstiden. Han var fiskeridirektør fra 1918 til sin død.

Familie

Sigurd Asserson var sønn av skipsfører og gårdbruker Kristian Asserson (1838-1916) og Anna Anfindsen (1850-1926), og ble gift i 1911 med Ingrid Haabeth (1885-1973).

Liv og virke

Sigurd Asserson tok middelskoleeksamen i Sandnes i 1898 og examen artium i Stavanger i 1903. Han ble cand.jur. i Kristiania i 1907.

I 1908 begynte Asserson sin livslange karriere innen fiskeriadministrasjon. Hans første stilling var som sekretær hos den norske fiskeriagenten i Hull i Storbritannia, og i 1909 ble han sekretær for handelssaker i Fiskeridirektoratet i Bergen, den gang det eneste direktoratet med tilhold utenfor hovedstaden.

I 1913 overtok Asserson som norsk fiskeriagent i Hamburg i Tyskland, en stilling han forble i under første verdenskrig, en turbulent periode da både Tyskland og Storbritannia konkurrerte om den norske fisken. I 1918 overtok han etter Johan Hjort som direktør for Fiskeridirektoratet, en stilling han satt i til sin død.

Da han overtok som fiskeridirektør var oppgaven med å samle fiskerne i en landsomfattende organisasjon en av de mest sentrale for Sigurd Asserson. Han var formann i en kommisjon som arbeidet for dette. Samlingen av fiskerne skulle imidlertid skje frivillig, noe som tok tid. Først i 1926 ble Norges Fiskarlag dannet. Asserson var også sterkt involvert når det gjaldt sildesalgslagene som ble opprettet på slutten av 1920-tallet, og som hadde behov for statlig støtte for ikke å bryte sammen. Han var formann i sildesalgslagenes felles salgsstyre 1931-1932.

Asserson hadde en rekke verv, blant annet var han formann for utvalget for Reklamefondet for Norsk Medicintran, formann i styret for Norsk vitamininstitutt og formann i styret for Fiskeribedriftenes forskningsfond.

Sigurd Asserson døde av hjertesvikt på tjenestereise i Oslo underveis til København i 1937.

Ettermæle

Statue av Sigurd Asserson i Bergen, utført av Dyre Vaa (1951).
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog (usignert) i Aftenposten 20. juli 1937 ble Sigurd Asserson beskrevet slik (utdrag):

Forholdene har medført at fiskeridirektør Asserson i sin stilling har været sterkt optatt med handelspolitiske spørsmål, noget han for øvrig var vel inne i med sine 4 år i Tyskland under krigen. Den gang var det adskillige kinkige situasjoner som krevet både klokskap og takt. Fiskeridirektør Asserson var imidlertid godt utrustet for sin stilling og de vanskeligheter den bød på, og vår fiskerinæring er ham stor takk skyldig.

I sin artikkel om Asserson i Norsk biografisk leksikon gir Leiv Nordstrand denne beskrivelsen av ham (utdrag):

Forhandleregenskaper og et omgjengelig vesen kom godt med i ledelsen av direktoratet og en ofte krisepreget og konfliktfylt fiskerinæring i mellomkrigsårene. Som jurist var han en typisk all-rounder, han var en god taler og skribent, med en nesten lyrisk stil som kunne bryte igjennom selv i tørre innstillinger.

En statue av Asserson i bronse, helfigur, utført av Dyre Vaa ble reist av fiskernes organisasjoner og andre i fiskerinæringen i 1951 utenfor Fiskeridirektoratets daværende lokaler i Bergen, men ble flyttet i 1987 til sin nåværende plassering nær Norges Sildesalgslags hovedkontor på Bradbenken nord for Bryggen.

Sigurd Asserson er gravlagt på Møllendal kirkegård i Bergen.

Kilder