Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forsiden på boka Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg av Thor Sørheim

Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg ble skrevet av Thor Sørheim på oppdrag for Skedsmo skolestyre. Heftet på 162 sider forelå i 1976, og det har vært mye benyttet i undervisningen om Skedsmos historie. Sørheim skriver i forordet: ”Noe av hensikten har vært å samle det historiske stoffet i en oversiktlig form, og opplegget er derfor ikke ment som et alternativ til bygdebøker og lignende, men snarere som en innledning.”

Heftet er delt i tre deler. Del 1 tar for seg den historiske utviklingen fra de eldste tider og fram til omkring 1970. I Del 2 beskriver Sørheim grendene og tettstedene i Skedsmo, og i Del 3 har han ”samlet intervjuer og artikler som forteller om folkelivet i kommunen”.

I 2006 ble heftet digitalisert og lagt ut på Skedsmo kommunes nettside med tittelen Skedsmos historie – ti tusen år i korte glimt. Samtidig ble det tilført bilder, illustrasjoner og grafer. Høsten 2014 ble denne versjonen tilrettelagt for lokalhistoriewikien, og lagt ut som 43 artikler.


0231 Skedsmo komm.png Artiklene er basert på Thor Sørheims hefte Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg fra 1976 og den digitale versjonen fra 2006 med tittelen Skedsmos historie - ti tusen år i korte glimt. De som ønsker å foreta endringer i artiklene, kan sende disse til NilsSteinar.Vage(krøllalfa)lillestrom.kommune.no. Artiklene fra Sørheims hefte finner du på denne sida.


Kilder og litteratur

  • Thor Sørheim: Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg. Skedsmo 1976.
  • Thor Sørheim: Skedsmos historie – ti tusen år i korte glimt. Digital utgave ved Svein Stidahl 2006.