Skedsmosangen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

«Skedsmo» er tittelen på bygdesangen som ble skrevet i 1890 av lærer Hans Jørgen Næss (1844 -1918) ved Sagdalen skole. Melodien er den samme som brukes på sangen «Syng kun i din ungdoms vår». Den er komponert av tyskeren Friedrich Silcher (1789-1860). <poem>

«Skedsmo»
Melodi: «Syng kun i din ungdoms vår»


Bakke ned og bakke opp
Skedsmo bygd sig slynger,
huse snart på høien topp,
snart hvor elven gynger,
bygden går i bølgegang
skifter så med skog og vang, -
fager er den bygden!


Gjerdrum, Nittedal mot vest
hånd i hånd den tager,
og mot syd dens tun er fest’
til det fagre Aker,
inn til Fet mot øst den bor,
Sørum er dens venn mot nord, -
sådan ligger bygden!


Ei er bygden just så stor, -
rik på folk dess mere,
gård ved gård sig fagert snor,
«bruk» med folk enn flere:
Lillestrøm og Strømmen er
snart en «by» nu hver især, -
tettgrendt er den bygden!


Veier, baner møtes her
ifra alle leier:
snart du hest med «byless» ser
spennt for hjul og meier,
snart på jernvei fort som pil
dampvogn flyr med røk og ild, -
livlig er den bygden!


Leiret, seig er jorden her
og ei lett å dyrke
men sitt korn og gress den bær
med velsignet styrke,
gir sin eier vederlag
for hver strevsom arbeidsdag, -
fruktbar er den bygden!


Kornavl, fedrift år for år
her er bondens virke;
derav brød til hjem han får,
skatt til skole, kirke;
melk han sender tit til by’n,
har i huset mel og gryn, -
velstand jevn i bygden!


Fagna folk du møter her,
brave menn og kvinner,
stille, trofast i sin ferd, -
fred blandt dem du finner,
passer flittig eget stell,
ønsker grannen lykke, hell, -
snilde folk i bygden!


Dog er her en «stormanns» flokk,
som tit smeder renker,
får av «makt» slett aldri nok,
næsten ofte krenker;
folk dog snur sig mer og mer
bort fra dem, jeg nevner her, -
fred helst liker bygden!


Signe Gud da Skedsmo bygd
nu og alle dage!
folket leve glad og trygt!
gode kår tiltage!
Ordets sæd lad bære frugt!
- folkelivet blomstre smukt! –
Herre sign du bygden!