Skifersteinsdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Plassen Skifersteinsdalen ligger på kommunegrensa mellom Klæbu og Melhus, ved myra øst for Rangåmoen og opp langs Løksmyråsene. Dalen med skifer følger kommunegrensa opp til åskanten opp for myra. Det eldste bruddet ligger lengst oppe i åsen, mens det nyeste og største ligger under åsen. Bruddet var i drift rundt 1790 da Klæbu kirke ble bygget, da en vet fra regnskapet i forbindelse med kirkebyggingen at skiferen ble hentet i dette bruddet og bruddet vet Rasveita. I nyere tid vet en at skiferen ikke hadde den beste kvaliteten. Oppstart av brudd i nyere tid har derfor vært mislykket pga. kvaliteten.

Skifer som materiale har vært benyttet i mange årtusener, så det er trolig at bruddet er eldre enn 1790.

I 2013 er det fortsatt stabler med skifer i bruddet. Tømmerhuset på Målsjøåsen ble flyttet fra Skifersteinsdalen og til Målsjøåsen for å tjene som bolighus. Ut fra dette har man kjennskap til at arbeiderne bodde på plassen i perioder med drift i bruddet. Trolig er bruddet lengst oppe i åsen det eldste. Bruddet er ikke undersøkt av arkeologer.