Skjetten Landhandel (Strømmen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skjetten Landhandleri i 1918
Skjetten Landhandleri kort før riving i 1985.
Foto: Egil Johnsbråten/eget foto

Skjetten Landhandel ble etablert i 1918 i Skjettenveien 33 på Stavtoppen. Det var Klara Johnsbraaten (født 11. mars 1878 i Skedsmo, død 1971) som da overtok bygning og igangværende landhandel fra en kjøpmann ved navn Aamodt. Hun tok handelsbrev i 1926. Rundt 1950 overdro hun butikken til tre søstre: Gunvor Fremstad samt Astrid og Aase Ower.

Forretningen ble nedlagt i 1970-årene.

Da huset ble revet i 1985 ble det avdekket at grunnstammen var av solid tømmer. Dette tømmeret skal stamme fra en gammel bygning som ble revet da Skedsmo Meieri fikk nyoppført bygning i tegl i 1903.