Skjold kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjold kommune i Rogaland vart oppretta i 1837, i samband med innføringa av det kommunale sjølvstyret. Kommunen omfatta då landet kring Førlandsfjorden, Skjoldafjorden/Grindafjorden og Yrkjefjorden. I 1849 vart soknet Tysvær skild ut som eigen kommune, og i 1891 hende det same med Vats. Det som var att av Skjold (172 km2), vart i 1965 overført til kommunane Sveio, Tysvær og Vindajord.

Den kommunale verksemda

På 1950-talet hadde heradet 10 skulekrinsar. Av di nynorsk var offentleg tenestemål i Skjold, var nynorsk hovudmålet i alle krinsane.

Kjelder og litteratur