Solli (Asker gnr 95)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Solli (gård i Asker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Solli
SOLLI 2 2.jpg
Solli gård er et populært utfartssted for askerbøringer, sommer som vinter.
Foto: Siri Hestad Solberg (2008).
Sokn: Asker
Fylke: Akershus
Kommune: Asker
Gnr.: 95
Adresse: Solliveien 158

Solli er gårdsnr. 95 i Asker kommune, Sollivn. 158. Solli skrives i ubestemt form fra de første kildene på 1600-tallet. Navnet gir et godt bilde av beliggenheten. Pollenanalyser viser at området ble brukt som beiteland fra yngre steinalder og bosatt tidlig i yngre jernalder. 16 gravhauger (tidligere flere) bekrefter at gården er så gammel. Fra en ødelagt gravhaug er det bevart seks pilspisser. Rydningsrøyser vest for og nord for nåværende innmark strekker seg til Kariåsen og viser at innmarksarealet har vært større enn nå.

Til Solli hørte Sleppen, det gamle navnet på Bergsmarka. Gammel vei går fra Solli til Sleppen og videre til Stabekk og Rype i Lier. Solli ble fraflyttet etter svartedauden, men brukt som seter av Haneval, Bondi, Bleiker og Fusdal, fra 1580-tallet av Huseby i Lier.

Solli var en gård i grenda Skegvegr som i dag kalles Lierskogen, men i 1669 ble det avgjort ved dom at gården skulle ligge i Asker. Solli ble bosatt på ny i 1655 av Engebret Helgesøn fra Lier. Nesøygodset eide gården, men overdro den til sin ombudsmann Morten Lauritsøn på Sand i Hurum i 1660. Fra 1681 var Solli under samme eier som Rustan og Nordre Berg. Bærums Verk eide gårdene fra 1799. Solli ble drevet av leilendinger, i en periode på 1700-tallet var det to. I 1742 var det i alt 16 hus på gården, fem av dem brukte de to leilendingene felles.

I 1922 fikk Bærums Verks leilending på Solli, Anton Nilsen Solli, kjøpe gården med 1000 dekar skog. Gården ble gitt bruksnr. 95/3, mens den delen av skogen som verket beholdt, har bruksnr. 95/1. Anton Solli solgte gården i 1941. Asker kommune har eid den siden 1948. Våningshuset er gammelt, men ble sterkt ombygd i 1940-årene. Driftsbygningen av tømmer skal være fra 1864. Solli er et av de mest populære startsteder for turer i Vestmarka. På gården har det vært servering for turfolk siden Anton Sollis dager.

I 1826 hadde gården 130 dekar innmark, 2 hester, 4 storfe, 6 småfe. 1939: 95 dekar dyrket jord, 10 dekar natureng, 2 hester, 14 storfe, 2 griser.

Bruk som opprinnelig lå under Solli

Bergsmarka (Sleppen) og Bergsetra lå frem til ut på 1700-tallet under Solli, se Berg.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Solli (Asker gnr 95) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8498179° N 10.3407762° Ø