Solvang/Smeby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Solvang/Smeby er et boligområde i Hamar kommune.

Beliggenhet og navn

Slår en opp i Wikipedia får en følgende opplysninger om områdets beliggenhet: «Fra Hamar sentrum følger man bare Furnesvegen to kilometer, og man kommer til både Solvang og Smeby. Solvang ligger nærmest sentrum. Tettstedene Solvang og Smeby blir ofte sett på som et tettsted av utenforstående. Begge stedene ligger tett inntil hverandre og har derfor bare en Velforening, Smeby og Solvang Vel»

Navnet Solvang kommer fra eiendommen Solvang som ble fradelt Tommelstad som bruksnr 4. Navnet Smeby kommer fra plassen Smeby under Sæli. Smeby var en av de største plassene i Stavsameiet(Se nedenfor). Den har både vært husmannsplass og en bortfestet plass og fremsto etterhvert som en litt større gard.

Smeby ligger idag som ei øy med Solvang rundt seg, og de er tett innvevde i hverandre og har vokst sammen Av den grunn finnes det i dag bare én velforening, nemlig Smeby og Solvang Vel etter flere 10-år med kamp før sammenslåing. Du finner mer opplysninger i artikkel i Minner ifrå Vang 2018 [1]

Forhistorie

Området har en litt spesiell forhistorie. Fram til 1700-tallet var området del av et stort Sameie, Stavsameie. Det var til sammen nærmere nærmere 20 garder som hadde eierskap til sameiet. På linje med mange andre sameier ble Stavsameiet delt på 1700-tallet. Det gjorde at gardene Vien, Hveberg, Tronhus, Lerhus, Sæli, Valum, Gjæsen og Børstad fikk sine parter her, tildels lang fra garden. I tillegg hadde Tommelstad betydelige arealer her. Allerede ved delingen var det etablert husmannsplasser og løkker her for enkelte av gardene og området videreutviklet seg til et område med mange husmannsplasser.

En spennende beskrivelse av delingen og husmannsplassene finner du her

Steinar Sætervadet har skrevet en artikkel "Solvang-fra husmannsgrend til villaby" i Minner ifrå Vang 2016. Den finner du her.

Boligbebyggelsen i området vokste fram på 1880-tallet og hadde stor vekst fram til 1920 da det bodde 4420 personer i Fredvang og Solvang skolekrets. Solvang skolekrets omfattet fram til 1914 hele byggebeltet rundt Hamar, men ble avgrenset da Storhamar skole ble bygd. Senere ble også Rollsløkken skole bygd

Etter dette har det skjedd i løpende utvikling med utvikling av nye boligområder mot nord og fortetting. Som eksempel nevnes:

Vakker villaby

I 1947 kunne vi lese i Hamar Arbeiderblad at Smebyområdet ville bli en vakker villaby med folkepark, lekepark og idrettsplass. 60 tomter var da stukket ut og de første husene kunne starte byggingen allerede sommeren 1947. Vien gård var eid av familien Wetten fra 1896, og I 1938 ble Smeby gård forpaktet og inngikk i samdrift med Vien. I 1949 ble Smeby gård imidlertid kjøpt av Vang kommune og omgjort til boligtomter.


Vang Fotballag

må også nevnes. Laget ble stiftet i 1918. Fotballaget har betydd mye for området både med aktivitet og lokaler som er et samlingspunkt i området. Det er den eneste foreningen i området som har bestått i 100 år. Du finner mer opplysninger om Vang fotballag i en artikkel i Minner ifrå Vang 2013 [2]

Heiner håndballklubb

Vang fotballag drev med utendørs damehåndball i mange år, men dette dabbet ut da håndball ble innendørsidrett. Men i 1993 ble Heiner HK presentert som en arvtager og hadde virksomhet til 2001. Mer informasjon finner du i en artikkel i Minner ifrå Vang 2019, se her

Offentlige tjenester

Selvom Solvang og Smeby ikke er et selvstendig tettsted men en forstad til Hamar by har en hatt offentlige tjenester. Skole har en hatt fra Haugli skole(fra 1865) [3]. Da det ble bygd ny skole i 1897 ble navnet endret til Solvang skole. Telefonsentral kom i 1913.Link til artikkel 2001 Barnehage ble åpnet på slutten av 1980-tallet. Haraldstad postkontor ble etablert i samme lokaler som Sanderudbutikken i 1973, men ble nedlagt i 1997. Idag post i butikk her Link artikkel 2020

Bedrifter

Området er et typisk boligområde, men det har vært/er endel bedrifter i området. Dette er i hovedsak mindre bedrifter som er lokalisert langs Furnesvegen. Det har vært 4 dagligvarebutikker, Kooperativen, Stensrud, Sanderudbutikken og Brein. Pr 2022 er bare Sanderudbutikken tilbake .

Litteratur og kilder

Boka Nabolaget ved Per-Øivind Sandberg

Minner fra Furnes 2004 om Stavsameiet

Artikler i Minner ifrå Vang

Husmannsplassprosjektet fra Vang historielags hjemmeside.