Spesialsykehuset for epilepsi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Deler av anlegget til Spesialsykehuset for epilepsi på Solberg.
Foto: Leif-Harald Ruud (2018).

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, tidligere Statens Senter for Epilepsi, ligger i G. F. Henriksens vei 23, Sandvika i Bærum.

Sykehuset har landets høyeste kompetansenivå innen epileptologi og epilepsiomsorg og har som formål å forebygge, utrede og behandle epilepsi og de tilleggsproblemer epilepsien medfører. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, konsulent- og opplysningsvirksomhet, undervisning, forskning og utvikling. Alle pasienter som skal opereres for epilepsi, blir først utredet ved SSE.

Sykehuset har landsdekkende inntaksområde for alle funksjoner, og mottar også pasienter fra utlandet. Pasientene vurderes og behandles av tverrfaglige team. SSEs rolle som landets spesialinstitusjon for epileptologi medfører at sykehuset også driver konsulent- og opplysningsvirksomhet. Sykehuset utfører over 1700 polikliniske behandlinger og har over 1500 innleggelser årlig.

Historikk

Diakon Waales epileptikerhjem ble etablert som en privat stiftelse i 1893 av Diakonforbundet etter at diakon L. Waale hadde vært på en studiereise i Tyskland i 1893 og besluttet å opprette en epileptikerkoloni i Norge. Det var et stort udekket behov for denne type tilbud, og 1. januar 1905 overtok derfor Diakonforbundet driften og opprettet et offentlig tilbud med navnet Det norske pleiehjem for epileptiske, med diakon Mikael Wærnes som bestyrer. Etter midlertidige lokaler i Sandakerveien 52 og Rosenborggaten 13, flyttet Epileptikerhjemmet til Solberg gård ovenfor Sandvika.

Driften på Solberg ble for dyr i forhold til inntektene, og staten overtok 1. juli 1920, etter bare sju års drift i regi av Diakonforbundet. Nytt navn fra samme dato var Statens pleiehjem for epileptikere. Samme år så ikke Diakonforbundet seg lenger i stand til å drive sykehuset, da den statlig fastsatte kurdøgnsprisen ikke ga tilstrekkelige inntekter til å dekke kostnadene. Sykehuset med tilhørende eiendom og bygninger ble da overdratt vederlagsfritt til staten, under forutsetning av at eiendommen, fremtidige inntekter og avkastninger skulle benyttes til beste for epileptikerne.

I april 1955 ble Kuranstalt for epileptiske barn åpnet på Solberg, og overgangen til sykehusdrift medførte en navneendring til Statens sykehus for epileptikere. Samtidig tiltrådte overlege Georg F. Henriksen som øverste leder. Under hans ledelse ble sykehuset bygget ut med nye bygninger og nye funksjoner. I 1974 tok sykehuset navnet Statens senter for epilepsi, og i 1976 ble senterets skole/spesialpedagogiske senter innviet. I den senere tid har sykehuset fått ny barneavdeling og nye kurs- og kompetansesenterlokaler, og det foreligger ytterligere planer om utbygging.

I forbindelse med den store sykehusreformen ble sykehuset overført fra Helsedepartementet til Helse Sør og skiftet navn til Spesialsykehuset for epilepsi. Fra 1. januar 2003 inngikk spesialsykehusene i Helse Sør som selvstendige enheter i Rikshospitalets organisasjon, fra 2007 i Helse Sør-Øst RHF.

Eksterne lenker


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Spesialsykehuset for epilepsi er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9043367° N 10.5362398° Ø