St. Ansgar menighet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sognekirken St. Ansgar kirke i Kristiansand fra 1935
Foto: Bruker:91

St. Ansgar menighet er en katolsk menighet som ble opprettet i 1890 og omfatter hele Vest-Agder, unntatt kommunene Sirdal (som tilhører St. Svithun menighet i Stavanger), samt kommunene i det vestlige Aust-Agder: Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, et område på hele 11 180 km².

I 1888 eller 1889 lå det en fransk båt til kai i Kristiansand med en dødssyk sjømann ombord. Det ble sendt bud etter katolsk prest, som den gang måtte komme helt fra Kristiania. Innen han kom fram, hadde båten reist, men presten Erik Wang fant to tyske katolske familier i byen som han besøkte og ble tatt svært godt imot. Dette ble rapportert inn til biskop Johannes Olav Fallize, som i tråd med den tids misjonstrategi bestemte at det skulle opprettes en menighet i byen. Dette var en gunstig plassering mellom Kristiania og Bergen, byen hadde katolske innbyggere og fikk stadig besøk av utenlandske båter med katolske mannskaper.

Menigheten ble formelt opprettet 14. september 1890 i et hus i Kirkegaten 3, kjøpt av den ene katolske familien. Wilhelm Hartmann fra Münster ble første sogneprest i byen. Ikke lenge etter kom St. Josephssøstrene til byen og kjøpte en eiendom ved siden av prestegården, noe som skulle bli en sterk støtte til den nye menigheten.

Imidlertid rasterte bybrannen i Kristiansand i 1892 alle kirkelige bygninger, sammen med 21 kvartaler langs Østre havn. Arbeidet med gjenoppbygging ble umiddelbart igangsatt, og St. Josephssøstrene kjøpte etterhvert flere tomter i Kongensgate, hvor St. Josephs hospital etterhvert ble etablert og gjennomgikk mange utvidelser. Fra 1930 var det 120 sengeplasser og bygningen fremstod slik vi kjenner den i dag. Sykehuset var i drift i årene 1891-1967. Da overtok fylket som eier som brukte det som byens fødestue i mange år.

Dagens St. Ansgar kirke ble innviet 1. november 1935, på samme sted hvor menigheten ble opprettet. Menigheten vokste langsomt i mellomkrigstiden og var ved andre verdenskrigs slutt på bare 60 medlemmer.

Utover på 1980-tallet vokste også denne katolske menigheten raskt, i 1982 ble det bygget menighetslokale og prestegård ved siden av kirken. Den videre veksten gjorde at også dette ble for liten kapasitet, særlig vokste andelen av vietnamesere og latin-amierkanere som kom til menigheten, og skapte stor vekst. I dag har menigheten rundt 3000 medlemmer, av dem har rundt 600 vietnamesisk bakgrunn.

Den nåværende St. Ansgar kirke stod ferdig i 1981, men betydelig utvidet etter en ombygging i 2012, hvor blant annet kirkerommets kapasitet ble utvidet fra 120 til 300, ved at et tilstøtende menighetslokale ble inkludert i kirkerommet. Ombyggingen hadde en en kostnadsramme på 18,6 millioner som inkluderte både kirken og nabobygningen fra 1895, som senter for menighetens aktiviteter, med blant annet en ny og større menighetssal med kjøkken, kontorer for prester og sekretær, presteleiligheter og undervisningsrom i det tidligere loftet.

Menighetens leirsted Stella Maris feriehjem, Leirvikveien 16 ved Skogsfjorden i Mandal har også et kapell.

Eksterne lenker