Stalsberg skole (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stalsberg skole ble offisielt åpnet 5. desember 1969. Skolen var den fjerde ungdomsskolen i Skedsmo, den tar imot elever fra Sagdalen skolekrets i Strømmen og har 270 elever i 2012. Stalsberg skole kostet 5,7 millioner kroner. Skolen startet opp i august 1969 med 214 elever fordelt på tre syvendeklasser, fem tiendeklasser og en observasjonsklasse. Skolens første rektor var Odd Gulbrandsen, og det første året hadde skolen 17 lærere. Det neste skoleåret var elevtallet 282, og elevene var fordelt på 7., 8. og 9. trinn. På slutten av syttitallet var det synkende elevtall i den eldste bebygde delen av Strømmen, og dette medførte at det høsten 1977 var tre klasser på hvert trinn og en 10. klasse. Elevtallet var nå 252.

Aktiviteter og valgfag ved skolen

I begynnelsen av 1970-tallet etablerte skolen en aktiv viseklubb sammensatt av elever og lærere der flere kjente viseartister besøkte skolen, blant andre Øystein Sunde og Ole Paus.

Skolen tilbød mange fritidsaktiviteter for elevene på kveldstid, og det ble holdt kurs i keramikk, håndarbeid, sløyd, foto, motor, idrett, fluebinding, bordtennis, båtvett og friluftsliv, miljøvern og elektroteknikk. Skolen satset mye på disse aktivitetene for å skape et godt miljø på skolen og i nærområdet.

Stalsberg skole tilbød i 1970-åra valgfag i psykologi, EDB, lokalhistorie, landbruk, russisk, astronomi, elektronikk og båt- og motorsykkelprøven.

Revyer

I desember 1974 arrangerte skolen sin første revy som ble kalt kalt 5 1/2. Da var skolen så gammel, og det var fem år siden den ble offisielt åpnet. Revyen ble gjennomført av elever, og elevene ble instruert av lærere ved skolen. Året etter kom revyen 6 1/2. Lokalavisa Romerikes Blad hadde følgende overskrift: Knallsuksess for Stalsbergrevyen, og et klipp fra reportasjen understreker dette: «Det ble knall-suksess for Stalsberg skoles jubileumsrevy 6 1/2 som hadde premiere torsdag kveld. En gruppe lærere og elever har gjort et imponerende forarbeid, og den halvannen time lange forestillingen ble mottatt med stor begeistring blant de tallrike fremmøtte foreldre, nåværende og gamle Stalsbergelever. Revyen bestod av 17 korte numre og temaet denne gang var forholdet lærer-elev i fortid, nåtid og framtid. (…) Forestillingen ble bundet sammen med musikalske innslag fra Stalsberg skoles orkester.»

7 1/2 ble det ikke noe av, men 8 1/2 ble avholdt 19. oktober 1977.

Skoleorkester

I 1974 etablerte skolen sitt eget orkester. I tillegg til revyene deltok orkesteret på skolens årlige avslutninger og andre arrangementer. I oktober 1975 holdt skoleorkesteret musikkmatineer sammen med andre orkestre i Lillestrøm kinoteater. I Romerikes Blad fra 27.oktober 1975 kan en lese: «På Stalsberg ungdomsskole brakte Stalsberg skoleorkester salen i kok med sine storbandpregede fremføringer av gamle evergreens. Orkesteret består av fem elever og tre lærere.»

Skidager

De årlige skidagene ble ofte holdt i Hurdal skisenter. Rektor Gulbrandsen som selv hadde vært en habil alpinist, ivret for skikunsten, og han sørget for at skolen kunne låne ut ski til elever som ikke hadde egne. Mange elever prøvde ski for første gang på skidagen eller i gymnastikktimene i den bratte bakken Kjerringa i Strømsdalen. Der fikk skolen rigget opp et enkelt skitrekk, og her fikk mange av elevene sine første timer i svingteknikk.

Dugnader

Det var mangel på kroppsøvingsrom ved skolen siden både Sagdalen skole og Spesialskolen trengte gymnastikksalen. Derfor ble bomberommene under gymnastikksalen innredet til vekttreningsrom og trimrom, og innredningen ble gjort på dugnad av lærere, foreldre og elever. Et annet bomberom ble innredet til bordtennisrom. Disse tiltakene sammen med svømmehallen på Sagdalen skolen, som ligger rett over gata, gjorde at undervisningen i gymnastikk fikk mange nye muligheter.

Andre skoler i Skedsmo

Se Skolehistorie i Skedsmo

Kilder og litteratur

  • Holm, Tor Arne: «Stalsberg skole». I Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2008.
  • Skolens hjemmeside