Statssekretær

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statssekretær var fram til 1926 en betegnelse på statsrådssekretæren, regjeringens sekretær. Tidligere hadde denne funksjonene også blitt titulert som regjeringssekretær.

Statsekretæren/statsrådssekretæren møtte i statsrådet, men var ikke medlem av dette.

Statsrådsekretær

2. mars 1814 ble Regjeringsrådet 1814 og til dette ble det også opprettet et embete som regentskapssekretær hvor Carl Henrik von Holten ble utnevnt som siden 1810 hadde vært sekretær ved det danske stattholderskapet i Norge. 19. mai 1814 endret embetet navn til statssekretær, og Holten reiste hjem til Danmark da han tjenestetid var over samme år.

Statssekretær (19. mai 1814 - 31. desember 1925)
Statsrådsekretær (1. januar 1926-)

Sekretær for Den norske regjerings formann

2. juli 1829 ble opprettet ved den svenske stattholderens kontor i Christiania som sekretær for Den norske regjerings formann. Stillingen skulle betjene den av de norske statsrådene som til enhver tid også hadde funksjonen som førstestatsråd fram til 1873, deretter for statsministeren i Kristiania.

Etter 1969 ble statsrådssekretærens funksjoner overtatt av Statsministerens kontor. I 2001 ble embetet som departementsråd ved Statsministerens kontor omgjort til regjeringsråd og er slikt sett en videreføring av den tidligere statsrekretærfunksjonen. Stillingen er idag den øverste administrative sjef for Statsministerens kontor, leder for Statsrådets og Regjeringens sekretariat og Regjeringens fremste rådgiver.

Ny bruk fra 1947

I 1947 ble statssekretærembetet ble innført i 1947 som en avlastning for statsrådene i deres politiske arbeid. Disse er politisk utnevnte og rangerer nest etter statsråden i departementene. Ved Statsministerens kontor rangerer statssekretæren nest etter statsministeren.

Dagen statssekretærer er ikke «visestatsråder» som fungerer som statsråd ved dennes fravær. I slike tilfeller ble et annet medlem av statsrådet midlertidig utnevnt som settestatsråd.

Kilder