Stiftsgården (Mosjøen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stiftsgården i Fearnleys gate 16.
Fotograf: Zahl

Stiftsgården ligger i Fearnleys gate 16 på Byflata i Mosjøen. Bygget stod ferdig i 1923 og var i kommunal bruk og eie frem til frimurerne i byen overtok det. Som eldre trehus ansees bygget som ett av de staseligste i byen.

Navn

Trolig siden begynnelsen er bygget kjent som Stiftsgården. Navnet kommer sannsynligvis av at bygget ble oppfattet å ha likhetstrekk med Stiftsgården i Trondheim.

Bruk og beboelse

Bygget ble oppført som bolig for skolebestyreren og bylegen i Mosjøen. I denne forbindelsen møtte bygget kritikk, for mange bystyremedlemmer mente at bygget var unødvendig stort og påkostet til å være vanlig tjenestebolig. I tillegg mente de at bekjempelsen av den dype fattigdommen i byen hadde større viktighet. Myndighetene sentralt frarådet visstnok Mosjøen kommune fra å reise bygget «saafremt det ikke er uomgjængelig nødvendigt».

Bylegen bodde ikke så meget i sin leilighet i førsteetasjen, og fra 1931 overtok middelskolen. Førsteetasjen ble da ombygget til å romme lærerværelse og to undervisningsrom. Annenetasjen fortsatte å være skolebestyrerens leilighet.

Etter den 9. april 1940 ble Stiftsgården benyttet av norske motstandsstyrker inntil byen ble vunnet og besatt av tyskerne. Tyske soldater la da beslag på bygget.

Etter krigen hadde bygget behov for istandsettelse som følge av fem års forfall. Middelskolen flyttet deretter igjen inn i Stiftsgården, hvor undervisningen fortsatte frem til 1958. En større ombygging frem til 1959 gav førsteetasjen to leiligheter, som sammen med leiligheten i annenetasjen ble benyttet som boliger for lærere ved den høyere skole i byen. Samtidig ble byggets fasade fornyet. Fra 1980 fikk også annenetasjen to leiligheter.

I den siste tiden før frimurerne overtok Stiftsgården, tjente leilighetene som utleieboliger til ubemidlede. Huset benyttes idag av frimurerlosjen St. Johanneslogen St. Michael til den gyldne Stjerne og Helgeland Kapitel Broderforening.

Se også

Litteratur

Publikasjoner