Storgata 38 (Larvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Storgata 38 er en tidligere trebygning i Larvik kommune. Den ble revet cirka 1950 og erstattet av nye Grand Hotell. En tidligere bygning på samme sted ble rammet av bybrannen i 1792

Den første bygningen

Laurvig Apothek hadde sine lokaler der til Johan Daniel Kelck ervervet eiendommen i 1776. Hans tobakksfabrikk flyttet inn. Bygningen ble flammenes rov i 1792.

Den andre bygningen

Etter Kelcks bortgang i 1815 eller 1816 beholdt enken eiendommen i noen år. Hun solgte den til grosserer- og rederfirmaet P. J. & P. Berg, som anvendte bygningen til leiegård. Krigskommisær Broch bodde der på den tiden.

I 1860-årene hadde urmaker Amundsen hotell og restaurant i bygningen.

I 1870- og 1880-årene hadde konsul Herlofsen eiendommen som leiegård, blant annet med amtmann Hvoslef som leieboer.

Bygningen ble snart ominnredet til hotell på nytt, og fortsatte med skiftende eiere under navnet «Grand Hotell».

Den ble ombygd til ugjenkjennelighet.

Kilder

  • Langeland, A. St.: Larviks historie 2. bind: Byen, gårdene og menenskene omkring 1820, Larvik 1953, s. 48