Strømmen videregående skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strømmen sett fra Sagdalen skole og nordover mot Strømmen kirke ca 1965. Bak kirken ligger Strømmen videregående skole.

Strømmen videregående skole startet i 1961 som Romerike Yrkesskole. Skolen hadde da åtte klasser og 91 elever innen mekaniske fag, elektrofag, snekkerfag og sømfag. Året etter kom husstell – senere omdøpt til helse- og sosialfag. Søkningen til skolen vokste, og i slutten av 1960-årene ble det besluttet å øke kapasiteten ved å opprette yrkesskoleklasser en rekke andre steder i Romeriksregionen. Både Årnes, Bjørkelangen, Nittedal, Lørenskog, Skedsmo, Eidsvoll, Sørumsand og Flateby fikk yrkesopplæringsklasser administrert av Romerike Yrkesskole. Senere ble alle disse klassene en del av nyopprettede skoler.

1960-tallet hadde elevene både lengre skoleår og flere uketimer enn nå. Skoleåret var på 40 effektive undervisningsuker med 42 undervisningstimer ukentlig, pluss en eksamensuke. Hovedskolen på Strømmen ble kraftig utbygd i 1971 og 1972. Fra høsten 1972 kunne nærmere 500 helkurselever og en stor del delkurselever – voksenopplæring og perfeksjoneringskurs – rykke inn på en ombygd og utvidet skole. Nå ble det tilbudt undervisning rettet mot disse fagområdene: Fotografi, frisør, kjemi/prosess, malerfag, dekorasjon/reklame, tekniske tegnere, bilmekaniker og radio/fjernsynsreparatør. Fra 1. januar 1976 ble Lov om videregående opplæring satt i kraft, og skolen fikk sitt nye navn: Strømmen videregående skole.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-2-0