Strinda kommunale Arbeiderforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Strinda kommunale Arbeiderforening ble stiftet 26. februar 1927, og 1. mars samme år ble foreningen tilsluttet Norsk kommuneforbund. Fra 1. mars 1937 ble foreningen kollektivt innmeldt i Strinda arbeiderparti.

Foreningen organiserte blant annet hestekjørere, organister, rengjøringspersonalet, vaktmestrene på skolene, kirketjenere, park- og idrettsvesenets arbeidere, veivoktere, ingeniører m.m. Foreningens virksomhet dreide seg i all hovedsak om lønnsforhandlinger, men den støttet også sosiale og kulturelle formål. Foreningen var også medlem av Arbeidernes Høgskolelag, Fellesorganisasjonen Folkets Hus på Strindheim, Norsk Folkehjelp og Kultur- og opplysningsforbundet.

Strinda kommunale Arbeiderforening samarbeidet tett med Strinda Kommunale Tjenestemenns Forening.

I 1964 ble Tiller, Leinstrand, Byneset, Trondheim og Strinda slått sammen, og i 1962 ble det nedsatt ei nemnd som skulle forestå sammenslåingen av ingeniørvesenet i Strinda og Trondheim. I 1963 ble rengjøringskvinnene i Strinda overført til Trondheim og de andre yrkesgruppene ble så i tur og orden overført til foreningene i Trondheim. Strinda Kommunale Arbeiderforening ble oppløst ved kommunesammenslåingen i 1964.