Tesal kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tesal kirke
Tesal kirke i Råde kulturhistorisk skilt.jpg
Det er satt opp et kulturhistorisk skilt der Tesal kirke sto, men det er ingen synlige spor i landskapet.
Foto: Chris Nyborg
Sted: Huseby i Råde
Byggeår: 1100-tallet
Endringer: Revet på 1500-tallet.
Kirkesamfunn: Til 1537: Den katolske kirke
Fra 1537: Den norske kirke
Bispedømme: Oslo bispedømme
Prestegjeld: Råde
Sokn: Tesal anneks
Teknikk: Mur
Materiale: Stein

Tesal kirke, også omtalt som Tesala, var ei steinkirke på gården Huseby i Råde kommune. Den ble reist på 1100-tallet og revet på 1500-tallet. Det er gjort løsfunn i området, som gjør det mulig å si omtrent hvor den sto, men fundamentene har man ikke kunne sikkert identifisere. I dag er stedet markert med et kulturhistorisk skilt ved Tesalaveien omkring 330 til 400 meter fra stedet hvor kirka sto.

Første gang kirka er nevnt er i en opptegnelse fra 1381. Den nevnes så i Biskop Eysteins jordebok (Røde bok) fra 1390-åra. Det var et bruk knytta til kirka, men ikke noe eget prestebord. En finner heller ikke spor av dette bruket i senere oversikter over Råde hovedsokns eiendom, så trolig ble det tilbakeført til gården. I 1598 nevner biskop Jens Nilssøn kirka som anneks til Råde, og sier at det var lenge siden det ble feira gudstjenester der. Siste gang den nevnes i kildene var i 1642, da en plass kalles Capelle Huseby. Den må da ha vært revet, for stein fra Tesal ble brukt til reparasjon av Råde kirke etter en brann der på slutten av 1500-tallet. Navnet er så brukt om en plass der kirka hadde ligget. I 1733 ble det skrevet i kallsboka for Råde at tømmer fra kirka var brukt til reparasjon av tårnet i Råde.

Det er ifølge Riksantikvaren mest sannsynlig at det var ei steinkirke. Om tømmer var brukt til reparasjon av Råde kirke kan det ha vært takbjelker eller annet tømmer som man finner i ei steinkirke; nedtegnelsen er også gjort halvannet århundre etter at reparasjonene ble utført. I 1952 ble det gjort undersøkelser i en liten haug nordøst for nordre Huseby, der kirka etter tradisjonen skal ha stått. Det ble funnet rester etter en steinbygning der, uten at man kan si sikkert at det dreier seg om kirka. Dette er muligens de samme restene som Haakon A. Veel fant i 1947, og som han i en artikkel identifiserer sikkert på kirka. Senere undersøkelser har ikke kunnet støtte denne identifiseringa. Det Veel fant var rester av grunnmuren til en bygning på 10,5 x 12 meter, med et omkring 3 meter langt utbygg mot øst som han identifiserer som koret. Det var noen år før han besøkte kirka anlagt en potetkjeller der, slik at restene var skadd. De som bygde kjelleren fortalte Veel at de fant et steinkammer på omkring 5,5 x 5 meter, omkring en meter under overflaten.

Litteratur


Koordinater: 59.349517° N 10.810058° Ø