Thomas Bukier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Thomas Bukier (1703-1765) nevnes som krigskommisær og justisraad i Kristiania. Han var gift med Karen Sophie Riis.

Familie

Han skal være sønn av Joen Christofferssøn Bukiær, født i Fjære omkring 1670, flyttet til Arendal og Tyholmen omkring 1700. Han bodde da i matrikkelnummer 278a, som senere huset Norges banks avdeling i Arendal. Jon døde 1714.

Thomas Bukier var gift med Karen Sophie Riis. Karen Sophie døde i 1765.

Barn:

  • Poul T. Bukier, f 1744, d 1812. Han omtales som justitsraad og slottsfogd i Aker. Gift første gang med Dorothea Øllegaard Sommerfeldt. Gift for annen gang med Anna Hammer, datter av kjøpmann Peter Cudrio og Karen Hofgaard. Gift for tredje gang med Anne Cathrine Carlsen (1773-1862) som senere ble gm Lauritz Nicolai Kraft.
    • Thomas Bukier, f 1791, død 1853. Gm Karen Darre. Senere proprietær på Skullerud i Aker. Også omtalt som grosserer. Møtte på Stortinget 1827/28.
  • Maren, f 1748
  • Anna Catharina f Kristiansand 23/2 1748, død i Christiania 1812[1]. Gift 1780 m Johan Herman Wessel[2].
    • Jonas Wessel f 1781, død ugift i Porsgrunn i 1836.

Mer omkring Anna Catharina

Conradine B. Dunker har denne skildringen av Anna Catharines møte med Wessel:

"Johan Herman Wessels Kone var Bukiers Søster. Medens hun endnu var Jomfru Bukier, kom hun engang i et Selskab til at sidde ved Bordet ved Siden af Wessel. Hun gav sig i Snak med ham og spurgte, hvorfor han ikke giftede sig nu, da han dog havde saa megen Indkomst, at han kunde leve med Familie. Han svarede, at der hørte mere til at gifte sig end en tarvelig Indkomst; man maatte ogsaa have noget at sætte Bo med. »Jeg har tusind Daler, jeg«, sagde hun, og nu var da Sagen afgjort. Jeg erindrer som en Drøm at have seet hende.[3]"

Blant rim og skriverier fra Det Norske Selskab dukker det også opp et enkelt vers av en kvinne, "A. C. Wessel"....

En mand og kone er vel et —
Men dog det ikke er saa hedt,
Naar først man bliver gift tilsammen,
Det veed jeg selv, det veed Madamen.

Annet virke

Referanser

  1. Oluf A. Løwold: "Biographiske Efterretninger om Præster i Høyland..."
  2. Jens Worms "Forsøg til et Lexicon..." 1784
  3. Conradine B. Dunker: "Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder", 1871