Thorvald Olsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Thorvald Olsen (født 1820 i Bergen, død 28. november 1882 i NesRomerike) var advokat og lokalpolitiker. Han var sønn av byfogd og sorenskriver i Larvik, Andreas Schram Olsen og Anna Bohr.

Sammen med sin familie flyttet han til Larvik 11 år gammel. I studenttiden ble han en nær venn av Johan Sverdrup. En tid var Olsen like radikal som ham.

Etter å ha tatt sin juridiske eksamen i 1843 var han en kort tid fullmektig hos amtmann Cappelen i Larvik. Snart slo Olsen seg ned som sakfører i Porsgrunn. Han representerte byen på Stortinget i 1851, i samme opposisjonelle ånd som Sverdrup.

Olsen ble sakfører i Larvik omtrent på samme tid som Sverdrup flyttet derfra og var nå blitt en meget konservativ mann. Han ble valgt inn i Larviks formannskap som midlertidig formann etter direktør Holst, som flyttet fra byen i september 1857.

Olsen slo ut Christian Christensen jr. ved ordførervalgene for 1858, 1859, 1860 og 1866. I tillegg var han midlertidig ordfører mens Christiansen jr. var på Stortinget høsten 1863 og høsten 1865.

Ved formannskapsvalget i desember 1866 fraba Olsen seg gjenvalg og gikk fra januar 1867 over i representantskapet. I 1869 trådte han ut, da han ble utnevnt til sorenskriver i Flekkefjord. Han satt som konservativ representant på Stortinget for Flekkefjord 1877-1879.

I 1880 ble han utvnent til sorenskriver i Nes.

Kilder

  • Langeland, A. St.: Larviks historie 2. bind, Larvik 1953, s. 318