Tomtstua under Hafsal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tomtstua under Hafsal
Alt. navn: Tomtenstuen
Fylke: Innlandet
Kommune: Hamar
Gnr.: 76
Bnr: Umatrikulert, under bnr. 1
Type: Husmannsplass
Her sto Tomtstua. Etter 1878 hører Vestre Tomten inn under Hafsal. Bildet er tatt i oktober 2020 på en befaring sammen med eier Peder Hafsal.
Foto: Odd Lindstad


Husmannsplassen Tomtstua (Tomtenstuen) i Vang på Hedmarken lå inne i Tomthagan og fulgte med Vestre Tomten, da Hafsal kjøpte denne garden i 1878. Huset ble revet og er bygd opp igjen som uthus på Skogstad.

For Tomststua i tida før 1878 se: Tomtstua under Vestre Tomten

Familier som bodde her:

Agnete Tomtstuen 1836 - 1924. Anno Domkirkeodden 0414-04643. Fotograf: ukjent.

1881-1890
Lars Pedersen, f. Nes 6.2.1820, d. Ålstadeie 12.4.1909, smed og forpakter, fattiglem, gift 19.10.1843 med Johanne Halvorsdatter, f. Nes Ca 1823

Barn:
1. Peder, f. Nes 17.7.1844
2. Maria, f. Nes 29.12.1846
3. Beathe, f. Nes 11.10.1849

Lars var samboer med Agnete Pettersdatter (datter av Inge Pedersdatter og Peter Amundsen), døpt Hommelstadeie 29.9.1836, d. Tomteneie 24.7.1924.

Barn:
1. Julie, f. Ryeie 9.3.1859, konf. 1873 Vartomteie, var i 1875 stuepike på Gran, gift med Engebretsen i Oslo. Han var skomaker.
2. Olavus, f. Stor-Hubred 23.9.1860, konf. 1875 Ilseng, d. Østre Hol 10.11.1879. ugift, tjener.
3. Lukkas, f. Østre Tomteneie 16.9.1863, konf. 1878 Vestre Disen, d. Sveen, Ålstad 25.3.1948. han var gift 1884 med Helene Jonsdatter (datter av Jon Olsen og Oline Matea Embretsdatter) f. Hørsandeie, Romedal 14.6.1861 d. Sveen, Ålstad 8.6.1945 Lukkas var smed. Se Vangsbok 2, s. 351.
4. Mina, f. Kjelsrud 27.4.1866, konf. 1881 Tomtstua, gift med Gunnar Nilsen, Søjordet i Gjesåsen, Solør. Smed.
5. Amalie, f. Tomten 14.5.1872, konf. 1887 Tomtstua, d. 22.7.1957 gift 16.6.1902 med Ole Matiassen Brovold f. Nyhuseie 15.8.1877 d. Engen, Hårstad 2.12.1922, Se Østre Tomteneie.
6. Martine, f. Kjelsrud 14.9.1873, konf. 1888 Tomtstua, gift med Gundersen, Oslo
7. Helge, f. Kjelsrud 27.8.1875, konf. 1890 Tomtstua, var i 1891 tjener på Høksnes. Ved død mars 1948 gårdeier Rosenkrantzgate 18, Oslo, ugift, (Norsk Lysingsblad 5. juli 1948).

Agnete og Lars bodde flere plasser under Tomten etter ca. 1865. I 1865 bodde Agnete på Kjelsrud med sønnen Lukkas, og Lars, husmann med litt jord, bodde på Stuen med barna Olavus og Julie. I 1875 bodde de begge i Smedstuen med sine 6 barn. I 1891 bodde de på Tomtenbakken som smed og forpakter. I folketellingen i 1900 var Amalies 2 barn, Ole og Agnes, bosatt hos besteforeldrene på Tomteneie mens moren er tjener på Hafsal, Se Amalie Larsdatter, Østre Tomteneie.

Lars var i forhør 2.11.1864 på Stor Vindholeie.

Han var konfirmert på Nes. Hjemme hos foreldrene til sitt 24 år da han giftet seg med Johanne Halvorsdatter og flyttet til Skinstad, senere Sølvsberg og ernærte seg som smed. Før han kom til Sølvsberg bodde han på Kaulumeie. Mens de bodde der forlot hans kone ham. Han beholdt de 2 eldste av deres 3 barn. De er ikke lovlig skilte eller separerte. Han var 6 år på Sølvsberg og flyttet derfra til Stor Hubred. I Vang har han for det meste oppholdt seg de siste 7 år dog med forskjellige avbrytelser. Kom i intimt forhold til Agnete Pedersdatter for 5 år siden. Han ble hentet fra Nes da ingen ville ta seg av henne etter at hun ble fruktsommelig. Han leide nå en husmannsplass under Stor Hubred, senere har han sørget for henne. Når han har vært i Vang har han alltid bodd hos henne. De har 3 barn hvorav det eldste er 5, det yngste 1 1/6 år. Kona lever fremdeles i Hamar.

Forhør 2.11.1864 av Agnete på Lindholteie.

Forhør angående konkubinat. Ble for 5 år siden forlovet med Lars Pedersen som sa han skulle bli skilt fra sin kone. Etter moras råd flyttet Lars til Ryeie hvor Agnete og mora oppholdt seg. Levde sammen som ektefolk. Da hun brakte sitt siste barn til dåpen pålagde prosten henne ikke å ha samleie med Lars. Hun har fulgt dette rådet. Søkte å få tjeneste sist høst for å kunne opphøre med alt samliv, men dette lykkes henne ikke. Siden flyttetid har Lars flyttet fra stedet de bodde til Løten for å søke arbeide. Etter 8 dager kom han tilbake og tok losji på Stor Vindholeie.

1891-
Mikkel Kristiansen, f. Alderslysteie 22.1.1857, gift 19.11.1880 med Juliane Eliasdatter, f. Ingvoldstadeie 18.10.1857, død Nystuen under Nashaug 1.12.1929.

Mikkel var dagarbeider på Hafsal da de giftet seg. Bodde i Tomtstua i 1891 og på Nashaugbakken i 1910.
Juliane og Andreas Andersen, f. 1851, har en datter:

Eline f. 5.2.1876

Mikkel og Juliane har barna:
1. Kristian, f. Hafsaleie 12.9.1880, d. Hamar 26.9.1920. Han ble funnet død i drukkenskapsarresten i Hamar Fengsel, gift 27.4.1902 med Inger Andersdatter, f. 16.4.1877, d. Askeli, Helgøya 1933.
2. Anne, f. Hafsaleie 23.4.1883, i 1910 var Anne tjener på Nashaug.
3. Karl, f. Hafsaleie 2.1.1886, d. 2.12.1970, gift 20.10.1911 med Mina Kristiansdatter Nyjordet, f. Furnes 1886, d. Midtvang 4.8.1968
4. Martin, f. Hafsaleie 2.5. 1888, gift 30.10.1911 med Elise Olsdatter, f. 27.6.1886, d. Løten 28.9.1970
5. Julie, f. Nashougeie 20.06.1897, d. 8.10.1979, gift 12.10.1921 med Eivind Kringsjå, f. Karseteie 1899, d. 18.4.1978
6.   Ole, f. Nashougeie 15.3.1900, d. 6.6.1989, gift 10.2.1921 med Martha Magnusdatter, f. Nordstad, Stor Opsal 1903, d. 19.2.1977. Martha var tjenestepike på Hafsal da de giftet seg.


1903-1905
Simen Olsen, f. Finsal 22.9.1873, d. 12.6.1966, gift 1897 med Berte Johansdatter f. Kolbuholen 5.3.1872, d. Stenberg 13.6.1955.
Simen Olsen hadde husmannskontrakt på Tomtstua fra desember 1903 til april 1905.

Husmandskontrakt

Underskrevne Bernt Hellerud paa Hafsahl gårds vegne og Simen Olsen har i dag i henhold til Lov af 24de September 1851 opprettet følgende Kontrakt gjeldende fra 14de April 1904.

1.   Jeg Bernt Hellerud overdrager til Simen Olsen og familie en under gaarden Tomten beliggende Plads kaldet Tomtestuen til brug og beboelse mod de i nævnte Lov ellerud som Husfolk paahvilende pligter.

2.   Svarer Simen Olsen i aarlig Afgift Kr 60,00 Seksti Kroner. I denne Afgift er indbefattet Sæterstell for de paa Pladsen fodende Kuer, hjemfragt af den faldne Sætermad, fri Vaaronhest til i ret tid at udføre den paa Pladsen værende Vaaron, desuden 7 heste til Løiten eller nærmeste Elverumskog efter ved.

3.   Det til Pladsens udsæd fornødne Frø erholdes for følgende Priser: Erter og Byg 14 øre Blandkorn og Havre 12 øre pr Kg.

Disse Kornsorter skal Husmanden tilligemed Afgifter oparbeide i Gaarden.

4.   Husmanden skal være forpligtet til med den i §6 nævnte Indskrenkninger i Husmandsloven naar forlanges arbeide paa Hafsahl og underliggende gårde og andetsteds at udføre de arbeider han monne være anvist og erholder herfor følgende Dagpriser:

For tiden 14deApril – 14deOktober (Sommeren) Kr. 1,20 pr dag

-----«----   14deOktober – 14deApril (Vinteren) Kr.  0,70 pr dag

Samt i Skuronnen Kr 2,00 pr Mål paa egen Kost.

5.   Gjærdet om Pladsen holdes i forsvarlig stand af Husmanden. Af det mest forfaldne Gjærde har han hvert Aar at opføre af nyt indtil 60 Størlag hvortil det fornødne virke udvises i gårdens Skog eller at han istedenfor Skived bruger Hon efter anvisning derom.

6.   Husmanden maa ikke indtage nogen Inderst uden Eierens Samtykke og den paa Pladsen avlede Furage maa dersteds opfodres og den faldne Gjødsel sammesteds benyttes.

7.   Skulde Husmanden ønske at fraflytte Pladsen har han inden 29de September Aaret forut at opsige samme og det samme gjælder ogsaa Hafsahls Ejere, om de maatte ønske Pladsen igjen eller bortsætte den til andre og i saa tifælde næst forfølgende April ha fri Diposition over samme.

Disse vilkaar vedtager jeg Simen Olsen til opfyldelse

i enhver henseende.

Hafsahl den 24de Desember 1903

Simen Olsen              For Hafsahl gård  

                                          B. Kr. Hellerud

         Fraflyttes 14de April 1905

Barn:
1. Otilie, f. Hamar 21.1.1898, d. 13.3.1971, gift med mekaniker Evensen på Kløfta
2. Anna, f. Hamar 15.6.1899, d. 22.11.1981, gift med Kristian Kristiansen, f. 1.2.1900, d. 8.9.1984 fra Brattvold av Stange
3. Johanna, f. Lerbergsenga 8.6.1901, d. 22.4.1987 gift med Ole Børresen Narmo, f. Blystad 21.5.1889, d. 7.6.1974, bodde på Gaustad i Ottestad
4.   Olga, f. Hafsaleie 10.11.1903, d. 25.11.1976, gift med Anderas Andersen, f. Åsvistadsveen 3.6.1887, d. 15.4.1972, se Åsvistadsveen, Vangsboka 2, s. 72
5.   Sigurd, f. Rabstad/Rappstad 2.7.1905, d. 10.6.1995 gift med Olga Reppe, f. Reppe i Lonke i Nord- Trøndelag 29.12.1907. Se Øverhagen, Vangsboka 3. s. 447
6.   Birger, f. 31.10.1908, d. 19.2.1988, gift med Johanne Høgvold, f. Dufset 26.11.1914, d. 12.6.1988 Se Stenberg Vangsboka 3, s. 256
7. Kirsten, f. 4.5.1913, gift med Arne Pedersen, f. 1.9.1908, d. 12.9.1989.

Se Rabstad/ Rappstad, Stenberg, Vangsboka 3, side 256. Barna tok navnet Stenberg.


1905-1908
Helge Olsen hadde husmannskontrakt på Tomtstua fra april 1905 til april 1908 og 1909 til 1912.


1906-1910
Anton Andersen, f. Høksnes 4.3.1884 (sønn av Anders Kristoffersen og Karen Hansdatter), d. Løten 31.12.1958 gift 9.7.1905 med Karen Helene Kristoffersdatter (datter av Kristoffer Nilsen) f. Karlstad, Løten 24.1.1888 d. Løten 30.7.1971

Anton var i 1899 på Lerbergseie og i 1900 på Hjelseng i Løten som gardsarbeider. Bodde i 1906 til 1910 på Tomtstuen.

Barn:
1. Kristine, f. Lerbergseie 7.10.1905, d. Lerbergseie 20.10.1905
2. Klara, f. Tomtstua 17.10.1906, d. Løten 4.6.2003, gift 2.6.1936 i Løten med Einar Kristiansen Dalby (sønn av Kristian Eliassen) f. Løten 30.10.1898, d. Løten 21.4.1956. Einar er bygningsarbeider og kirketjener
3. Olga, f. Tomtstua 3.11.1909, d. Elverum 20.11.2007, gift med Sigurd Kristoffersen, f. 12.4.1906, d. Elverum 31.5.1993


1909-1912
Kristian Knudsen, f. Snarudeie i Furnes 28.5.1876, d. 5.2.1949, husmann og dagarbeider, gift 19.10.1896 med Oliane Olsdatter, f. Bergseie i Vardal 7.7.1872, hus og fjøsstell.
Kristian Knudsen hadde forpaktningskontrakt på Tomtstua fra desember 1909 til 1912.

Barn:
1. Olga, f. Karseteie 20.12.1896, d. 18.10.1992, gift med Kristen Skogen, f. 17.5.1899, d. 29.3.1985
2. Sigrid, f. Akerseie 17.10.1901
3.   Kristian, f. Øvre Skråstadeie 28.12.1903, d.1.11.1988, gift med Marie, f. 15.8.1905, d. 7.5.1992
4. Eivind, f. Lillehagen av Stanger 25.10.1906
5.   Ole, f. Stor Gillund i Stange 18.7.1908, d. 8.6.1996, gift med Magnhild, f. 8.9.1917, d. 21.11.1996.
6.   Hans, f. Store Gillund i Stange 12.2.1910, d. 1970
7. Ludvig, f. Tomtstua 4.4.1911


1912-
Ole Karlsen, f. Froland, Arendal 4.4.1881 (sønn av Karl August Gabrielsen og Nilla Olsdatter), d. Jøstad 7.6.1951, gift 13.8.1899 med Nikoline Larsdatter (datter av Lars Nilsen og Lisbet Andersdatter), f. Gilemoeie 23.11.1873, d. Jøstad 31.3.1948.

Ole konfirmert på Vartomten i 1896, i 1900 var han husmann på Vernerstuen under Blæstad. 6.4.1903 dro han til Wisconsin med båten «Angelo». Ole jobbet på Kjonerud gård på Stange mens de bodde på Hafsalsameie. Nikoline var tjener og jobbet med kreaturstell på Lille Vindhol i 1891. Ole Karlsen hadde husmannskontrakt på Tomtstua fra april 1912.

Nikoline og Knut Emilsen, f. Bjørge, Furnes 1876, har sønnen:

Ludvig, f. Ingvoldstadeie 27.12.1897, d. Oslo 22.8.1976, murer, bodde på Hafsal da han giftet seg. Gift 5.8.1922 med Olava Olsdatter, f. Horne eie, Romedal 5.5.1893, d. 20.6.1974.

Ole og Nikoline har barna:
1.   Klara Nikoline, f. Hafsaleie 25.1 1900, d. Blæstadeie 26.5.1900
2.   Lina, f. Hafsaleie 20.4. 1901, d. Enerstuen, Bjørtomten 22.5.1918
3.   Kristoffer, f. Hafsaleie 18.6.1903, d. 29.10.1980, gift med Magda Kristoffersdatter, f. Høland 6.1.1900, d. 14.3.1987
4.   Olga Nelly, f. Vestre Tomteneie 6.5.1905, gift med Hans
5.   Anna, f. Hafsalsameie 29.9.1907, gift med Rudolf
6.   Klara, f. Hafsalsameie 3.10.1909, gift 1934 med Arne O. Sveen, f. 19.7.1911
7.   Ole, f. Kjonerudeie, Stange 27.12.1911. Ole fikk slektsnavnet Lago, d. 1.11.1995, gift med Walborg, f. Kristiania 5.1.1906, d.11.11.1986
8.   Johan, f. Hafsaleie 12.9.1914, d. 29.8.1965, gift 29.7.1939 med Solveig Paulsen f. Aabakken, Elverum 8.3.1914, d. 3.7.2004, bodde på Jøstad av Blæstad og tok etternavnet Jøstad.


1909-1913 og 1918-1919
Bernt Pedersen, f. Lundseie, Furnes 19.8.1885 (sønn av Peder Tomassen og Marie Johannesdatter), gift 20.4.1911 med Helga Pedersdatter (datter av Peder Andersen og Helene Hansdatter), f. Holabakken 29.11.1875.
I 1900 var Bernt fjøsgutt på Hjellum, og Helga var budeie på Lille Oppsal. I 1910 var Bernt arbeider ved jordbruk på Hafsal. Bernt Pedersen hadde husmannskontrakt på Tomtstua fra mars 1918 til april 1919.

Helga og Ole Petter Evensen, f. 1875, har sønnen:

Petter, f. Oppsaleie 25.5.1896 gift 1915 med Anne Andersdatter, f. Nashaugeie 7.6.1891, d. 10.7.1969, se Haugen under Ålstad, Vangsboka 2, s.345.

Helga og Hans Martinussen Grytting, f. 1872, har sønnen:

Helmer, f. Holabakken 22.4.1898, konfirmert 1913 Vestre Tomten.

Helga og Andreas Toresen, f.Vindholseie 1880, har sønnen:

Andreas, f. Lille Oppsaleie 4.7.1902

Bernt og Helga har barna:
1. Alfred, f. Vestre Tomten 27.8.1909
2.   Marie, f. Vestre Tomten 29.2.1912


-1915- Martin Mikkelsen, f. 21.9.1880 (sønn av Mikkel Knutsen og Oline Martinusdatter), d. Finsal 4.5.1969, gift 4.4.1905 med Johanne Johannesdatter (datter av Johannes Eriksen og Anne Olsdatter), f. Rabstadeie/Rappstadeie 2.8.1878, d. Oppåbakken, Hommelstad 1.1.1962.

Barn:
1. Alfred, f. Stor Opsaleie f. 31.9.1905, gift med Marie.
2.   Ole, f. Åltomteneie av Hafsal 11.6.1907, gift 30.7.1938 med Inga Listad Renshusbakken (datter av Amund Jakobsen Listad) f. Harpefoss 28.1.1904. Bodde i Løten.
3.   Malvin Johannes, f. Løten 17.7.1910 gift med Gunda.
4. Ottar, f. 16.4.1912, d. Løten 2.3.1963, gift med Pauline Gudrun Lauritsen, f. 29.6.1923, d. Løten 15.6.1999.
5. Jenny, f. Vestre Tomteneie 7.12.1915, d. Lørenskog 4.2.1975, gift 4.8.1939 med Albert Pettersen Flekkengen (sønn av Peter Johansen), f. 10.7.1902, skilt.


1919-
Syverin Hjalmar Hansen, f. Harstadeie i Romedal 6.6.1888, d. Nybakken 23.3.1953, gift 1. gang 19.9.1915 med Kristine Magnusdatter, f. Nordstad under Vesle Opsal 28.10.1892, d. Vestre Hanum 13.1.1926. Severin Hansen hadde husmannskontrakt på Tomtstua fra april 1919.

Kristine og Ole Lauritsen, f. Kvækeneie 22.10.1891, har sønnen:

Kåre, f. Nordstad, Opsal 10.9.1913, gift med Ragnhild

Kristine og Syverin har barna:
1.   Agnes, f. Nordstad, Opsal 18.11.1915, d. Vestre Hanum 13.7.1925
2.   Karl, f. O-eie 26.6.1918, gift med Ruth Tømte
3.   Henry, f. Vestre Hanum 22.11.1920, d. Juni 1982 gift med Anbjørg
4.   Paul, f. Kjonerudeie, Stange 17.6.1923, gift med Ingerid Furuli

Syverin gift 2. gang med Agnes Andersdatter, f. Østre Holseie 13.5.1901, d. 30.6.1963

Agnes og Oskar Aleksander Pedersen, f. Spabergeie 1893, har sønnen:

Peder, f. Nybakken 24.2.1924, gift med Tordis

Syverin og Agnes har sønnen:
Michael, f. 29.2.1928, gift med Aud


1920-1924
Laurits Paulsen, f. Flengsrud u. Opstad 7.10.1888 (sønn av Paul Pedersen og Oline Pedersdatter), d. 20.2.1948, gift 1. gang 5.11.1914 med Marie Kristine Kristensdatter (datter av Kristen Hansen, Skårholen i Løten) f. 25.10.1894, d. 8.6.1918.
Laurits Paulsen hadde husmannskontrakt på Tomtstua fra februar 1920 til 1924.

Barn:
1.   Paul, f. Veum under Spaberg 20.12.1914, d. Stange 25.11.1936
2.   Kåre, f. Lindholt 17.5.1917, d. 18.4.1941

Laurits gift 2. gang 19.11.1919 med Laura Martinusdatter (datter av Martinus Kristoffersen og Karoline Kristiansdatter), f. Klopsvea under Nervold 28.7.1889, d. 15.5.1982.

Laura og Torinus Toresen Søbakk har sønnen:

Kåre Marius, f. Nyhuseie 1.3.1912, d. Granheim, Opsal 6.9.1999, gift 10.6.1950 med Hagny Therese Lindseth (datter av Harald Hansson Lindseth og Tora Olsdatter), f. Eidsvoll 10.8.1922, d. Granheim, Opsal 1.9.1967. Bodde på Granheim, gnr 79/4 fra 1958 til 1999.

Laura og Johan Martinussen har sønnen:

Kristian, f. 7.4.1914, d. 27.6.1994, gift med Agnes Pedersen, f. Romedal 7.11.1915, d. 18.6.2003

Laurits og Laura flyttet til Granheim Gnr 79/4 i 1925, se Vangsboka 5.

De har barna:
1.   Karen, f. Veum under Spaberg 27.2.1920, d. Elverum 19.9.2005, gift 6.12.1941 med Kåre Alfei, f. Elverum 20.3.1914, d. 6.2.1993
2.   Leon, f. Hafsaleie 17.2.1922, d. 7.3.1922
3.   Lars, f. Hafsaleie 17.2.1922, d. 13.4.1922
4.   Oskar, f. Hafsaleie 13.6.1923
5.   Olga, f. Hafsaleie 11.6.1924, d. Bergen 9.12.2007, gift 22.11.1947 med Rolf Olav Johansen, f. Årstad 22.5.1919, d. Bergen 28.3.1994
6.   Oddvar, f. Granheim av Opsal 22.7.1927, d. 20.5.1949, druknet i Skjefstadfossen i Elverum
7.   Lars, f. Granheim av Opsal 22.11.1929, d. 5.9.1995. Lars var pleier på Olsrud.


1945-1947
Trygve Hanstad, f. 13.4.1914, d.8.1.1982, gift med Hilma Marie Moen, f. 2.4.1911, d. 18.8.1987.
Familien bodde på Tomtstua fra 1945 til 1947 og Hafsalsameie fra 1947 til 1956. Flyttet deretter til eiendommen Hafslund, gnr. 76, bnr. 2 i 1956.

Barn:
1.   Magni Olaug Hanstad, f. Løten 5.2.1934, d. Ottestad 29.1.2016. Telefondame, gift 21.8.1958 med Reidar Johan Lillegrunset (sønn av Paul Johansen Lillegrundset og Hilda Skjellet), f. Elverum 15.9.1930. Banevokter.
2.   Randi Hanstad, f. Løten 1.8.1938, gift med Mikael Olsen (sønn av Ole Olsen Lindsveen og Bergine Simensdatter Tokstad), f. Enga, Vestre Hanum 20.12.1934.
3.   Bjørn Olav Hanstad, f. Dørum 28.4.1944, d. 2015, gift 1.6.1968 med Eva Thoresen, skilt. Bjørn gift 2. gang med May Harriet Stormo f. 29.9.1954.
4.   Toril Hanstad, f. Hafsalsameie 3.5.1949.


1947?-1955
Osvald Amundsen, f. Ringsaker 25.3.1924, d. 31.5.1987, gift 18.9.1948 med Anbjørg Mauset, f. 14.6.1927, d. 24.7.2013.
Familien flyttet til eiendommen Skogstad, gnr. 76, bnr. 5 i 1955.

Barn :
1.   Astri Amundsen, f. Tomtstua 8.7.1949.
2.   Martin Amundsen, f. 1952, gift med Anne
3.   Toril Amundsen, f. 30.10.1954, gift 9.10.1971 med Svein Snekkerlien, f. Nord- Odal 3.9.1948
4. Olav Amundsen, f. 6.11.1959

Kilder

Digitalarkivet