Tore Hund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bauta over Tore Hund og ætta hans reist på Bjarkøy 1980.
Foto: Einar Furu (2013).

Tore Hund eller Þórir hundr (ca. 990-1030) var en mektig kysthøvding med sete på Bjarkøy (Harstad), som var et sentrum for handelen i nord. Tore Hund drog selv på flere handelsferd og vikingtokt til områder i Finnland og Russland (Bjarmeland). Han kom på kant med kong Olav Haraldsson (den hellige), etter at kongen hadde latt hans brorsønn Asbjørn (senere kalt Asbjørn Selsbane) drepe. I slaget på Stiklestad 1030 var Tore Hund en av lederne for opprørshæren og drepte selv kong Olav med det samme spydet som var blitt Asbjørns bane. Etter det dro Tore Hund på pilegrimsferd, og siden er det uvisst hva som skjedde med ham.

Vi kjenner ikke Tore Hunds nøyaktige alder eller hvem han var gift med. Det er gjennom Snorre Sturlasons saga om Olav den hellige vi kjenner Tore Hund. Og blant andre opptegnelser er det Snorres historie som er blitt stående som historien om Tore Hund som banemann til kong Olav – og med hvilket våpen drapet ble utført med.

Tore hadde en sønn som het Sigurd og var lendmann under Harald Hardråde. Sannsynligvis døde slekten ut på mannssiden med ham, men Bjarkøyætta levde videre gjennom kvinneledd, og noen av dem var blant de aller fremste i landet på 1200- og 1300-tallet.

I 1980 ble det reist en minnebauta på Bjarkøy over Tore Hund og hans ætt. Det er et bronserelieff av kunstneren Svein Haavardsholm.

Kilder og litteratur

 • Tore Hund i Store norske leksikon
 • Tore Hund i Norsk biografisk leksikon
 • Tore HundWikipedia på bokmål og riksmål
 • Sturlasson, Snorre: Snorres kongesagaer (Heimskringla). Oslo 2003. ISBN 82-05-31464-0
 • Berglund, Birgitta (red.): Nordlands historie. Bind 2. Mosjøen 1994. ISBN 82-90148-55-0
 • Eidnes, Hans: Hålogalands historie, Trondheim 1943.
 • Krag, Claus: Aschehougs Norgeshistorie. Vikingtid og riksamling 800-1130. Bind 2. Oslo 1995. ISBN 82-03-22030-4
 • Den legendariske Olavssaga, overs. av K. Flokenes, Stavanger 2000
 • Theodoricus Monachus, trykt i Monumenta historica Norvegiæ, utg. av G. Storm, 1880
 • P. Sveaas Andersen: «Biografi» i NBL1, bind 16, 1969
 • B. Fidjestøl: «Legenda om Tore Hund», i J. R. Hagland m.fl.:Festskrift til Alfred Jakobsen, Trondheim 1987, s. 38–51
 • S. Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla,Berkeley 1991
 • C. Krag: i ANH, bd. 2, 1995