Trevarebrua

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trevarebrua i Skedsmo er ikke et offisielt navn, men siden Strømmen Trævarefabriks dager (1884-1929) har dette navnet vært i daglig bruk. Brua regnes som en del av Bernt Ankers vei, og brua leder direkte over i Segelckes vei på vestsiden.

Bruas historie er lang og sammensatt. Det var tidlig behov for å komme seg over Sagelva ved Bråte sag på vestsiden og Høibro på østsiden. De første bruene var lave, og vi kjenner til at brua ble tatt av en flom i 1894. Dette ble det satt en effektiv stopper for i 1908. Da ble deler av den demonterte jernbanebrua fra Sagdalen satt opp i mye større høyde over dalbunnen. Jernbanebrua av klinkete jernplater var reist i 1865, etter at den første tømmerbrua samme sted måtte fornyes etter bare 14 års bruk. Den sterke trafikkøkningen krevde bygging av dobbeltspor Lillestrøm-Kristiania i 1901-1904. I Sagdalen valgte man å bygge helt ny bru for dobbeltsporet parallelt med den bestående, som dermed ble overflødig.

Brua fra 1908 gjorde tjeneste som gangbru i rundt hundre år, men rustangrep gjorde det nødvendig med nybygg. Den nye brua er utført i stål med betong som overbygning, og sto klar til bruk sommeren 2011.

Koordinater: 59.95188° N 11.01065° Ø