Trysilelva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trysilelva sett fra Trysil Hyttegrend, med Trysilfjellet i bakgrunnen.
Foto: Trond Nygård (2014).

Trysilelva er en del av Trysil-Klaravassdraget, som strekker seg fra Femunden til Vänern. Navnet Trysilelva brukes om den delen som renner fra Sennsjøen nord i Trysil kommune fram til svenskegrensa ved Lutnes i samme kommune. Vassdraget starter som Femundselva fra Galtsjøen, som har tilførsel fra Femunden og Isteren. På svensk side renner den videre som Klarälven, og renner ut i Vänern ved Karlstad. Totalt sett er vassdraget det lengste i Skandinavia.

Sennsjøen ligger på 520 moh., mens elva ved svenskegrensa er på omkring 304 moh. Blant de største fallene kan nevnes Sagnfossen på 8 meter, Lutufallet på 6,7 meter og Sankildfossen på 5 meter.

Trysilelva er varig verna mot kraftutbygging. Det ligger like fullt to kraftstasjoner på norsk side, som begge ble bygd før vernebestemmelsen kom: Sagnfossen kraftstasjon på 6,3 MW og Lutufallet kraftstasjon på 14,7 MW. I tillegg finner man Hylla kraftstasjon på 2,7 MW i ei sideelv i Engerdal kommune, lenger opp i vassdraget. På svensk side ligger Sälforsen kraftstasjon rett nedafor Høljessjøen. Oppdemminga til denne strakte seg inn på norsk sida av grensa ved Sankildfossen, og som kompensasjon for dette leveres det omkring 49 GWh årlig til Norge.

Galleri

Litteratur