Tunhovd dam

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Tunhovddammen»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Tunhovd dam, juli 2018
Foto: Stig Rune Pedersen

Tunhovd dam (Tunhovddammen) er vannmagasin for Statskrafts kraftverk Nore I i Nore og Uvdal kommune. Dammen demmer opp Numedalslågen nord for Rødberg (Tunhovdfjorden), øst for Pålsbufjorden (som også inngår i vannkraftreguleringen for Noreverkene).

Tunhovd dam ble bygget som massiv betongdam mellom 1915 og 1920, etter at Staten hadde kjøpt Norefallene i Numedalslågen i 1907. Selve kraftverket sto ferdig i 1928 (senere utvidet). Den opprinnelige dammen ble erstattet av en steinfyllingsdam i 1966, med en lengde på 275 meter og største høyde på 37 meter. Den opprinnelige betongdammen er innebygd i dagens steinfyllingsdam. Dammen inngår i prosjektet Dammer som kulturminner.

Dammen ble omfattende rehabilitert 2011-2014, slik at den skulle oppfylle sikkerhetsforskriftene for fyllingsdammer i klasse 4.

Høyeste regulerte vannstand i Tunhovd dam er 734,40 meter over havet, og laveste 716,25 meter. Ved enden av dammen i øst passerer fylkesvei 120.

Galleri

Kilder