Typograf

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Typograf var en fagutdannet person (svenn) innen det gamle boktrykkerfaget, der faget var inndelt i gruppene settere og trykkere. Det var helst setterne som opprinnelig gikk under betegnelsen typograf, men man så den også brukt om begge faggruppene. Den mer moderne betegnelsen etter at datateknologien endret faget radikal, er grafiker eller grafisk designer. De typografer (settere og trykkere) som hadde avlagt svennebrev, kunne ta tillegsutdannelse i bokføring og faglig kalkulasjon og oppnå mesterbrev (håndverksbrev) og fikk da tittelen boktrykker.

Faget typografi har sin opprinnelse i oppfinnelsen til Johann Gutenberg (1397-1468) – også kalt boktrykkerkunstens far. Hans oppfinnelse var at han støpte enkeltstående metallbokstaver – såkalt løse typer – som ble satt sammen til ord, linjer og boksider. Bokstavbildet var speilvendt, slik at det ved påføring av sverte og trykk mot papir, avsatte et rettvendt skriftbilde. Etter trykking kunne disse metalltypene demonteres og brukes på nytt. Metoden var anvendbar i mer enn 500 år, avløst av settemaskiner som støpte hele blylinjer.

Boktrykkerkunsten ble i 1997 av det amerikanske tidsskriftet Life Magazine kåret til den viktigste begivenheten for menneskeheten.