Ulfsnesøen skolehjem

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ulvsnesøy
Foto: Frode H. Korneliussen

Ulfsnesøen skolehjem var en oppdragelsesanstalt og skolehjem for kriminelt belastede gutter i alderen 10–15 år. Den ble anlagt i 1881 på Ulvsnesøy i daværende Bruvik kommune, idag Osterøy kommune. Guttene ble plassert på hjemmet i medhold av en endring i straffeloven av 1874 som gjorde dette til et alternativ til å bli satt i fengsel. Ulvsnesøy er en liten øy i Sørfjorden mellom Bruvik og Vaksdal.

Hjemmet ble opprettet etter at Bergen kommune kjøpte stedet etter initiativ av skoleinspektør Ole Irgens ved hjelp av midler fra Brennevinssamlaget og Bergens Sparebank. I 1880 fikk «Redningsanstalten for forsømte og vanartede børn» skjøte på øya av brukerne på Kyrkje-Bruvik. Fra 1900 het institusjonen «Ulfsnesøens Skolehjem for forsømte Gutter», fra 1951 «Ulfsnesøy skole for gutter med tilpasningsvansker».

I stedet for spesialklasser for «sinker», valgte Ulvsnesøy heller å gi ekstraundervisning til «Efternølere». Skolevirksomheten på Ulvsnesøy skulle følge planen til Bergen Almueskole, senere Bergen Folkeskole, og kristendom hadde størst timetall. Ellers ble det undervist i morsmål, historie, geografi, regning, sang og gymnastikk, og fra 1892 også i tegning og naturfag. Man ansatte også en styrmann som om sommeren var lærer på byens skoleskip, og i følge bestyreren omfattet undervisningen i stor grad det samme. I 1913 deltok 29 av elevene i 4 timers undervisning annenhver dag, og elevene «viste stor interesse og flid og gjorde meget god fremgang. Flere av dem, der er blitt sjømænd, har meddelt, at, det, de lærte paa sjømandsstuen, har været dem til god hjelp.»

Guttene som bodde og gikk ved skolen var blitt søkt inn dit av myndighetene på bakgrunn av omsorgssvikt eller adferdsproblemer. De første seks elevene flyttet inn i 1881. Ved siden av skolearbeidet syslet elevene med jordbruk, ulike håndverk og husarbeid. I 1893 var det 30 gutter ved skolen, og personalet besto av en bestyrer, en lærer, en gårdsdreng, en husholderske og to tjenestepiker. Disse seks hadde ansvar for guttene, hus og eiendommer, matlaging, og for undervisning. Det forekom både korporlige avstraffelser og straff som å bli satt i arrest.

I 1896 ble jordveien utvidet ved innkjøp av bruket Ulsnesset, og i 1900 ble anstalten omgjort til såkalt «mildere» skolehjem. Kapasiteten ble utvidet fra 30 til 64 elever ved påbygging av en fløy 1901, men denne brant ned samme år og en ny bygning ble reist i 1904. Etter hvert ble det også tatt inn elever fra andre kommuner.

Skolehjemmet ble lagt ned i 1981 og omgjort til en avdeling av Bergen kretsfengsel (i dag Bergen fengsel), og har siden fungert som «åpent fengsel» for 31 førstegangsdømte i Bergens-området, under navnet Bergen fengsel avdeling Osterøy. I forbindelse med at Statens leiekontrakt går ut sommeren 2019, skal fengselsdriften legges ned, og øya skal selges.

KIlder


Koordinater: 60.468473° N 5.701561° Ø