Undersbo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gården Undersbo i 2010
Foto: Morten Bakkeli

Undersbo er en forhenværende gård i Larvik kommune (til 1948 i Hedrum kommune). Den ligger nær Elveveien. Gammal uttale er /unnersbu/ og /unnersby/. Gården har gitt navn til Unnersbugata.

Historie

Undersbo i første halvdel av 1900-tallet
Foto: Anders Bugge/Riksantikvaren

Undersbo ble ryddet i høymiddelalderen som Unnulfrsbudir (Unnulfrs boder). Den ble grevegods i 1674. På 1700- og 1800-tallet bodde det en del embetsmenn/grevskapsfunksjonærer der. Undersbo ble drevet sammen med Yttersø og Tagtvedt fra 1847. Hovedhuset, fra cirka 1800, ble fredet i 1923.

På Undersbos grunn ligger industrien på Øya, Vestre Halsen, Undersbo kirkegård, Furumoa, Alfr. Andersens mek. Verksted & Støberi, Fløtningsformannsboligen, Arena, Fram Stadion og Thor Heyerdahl videregående skole. Grindahuset lå også her.

Undersbo var 1866-1939 eget skolested.

Kilder

Lenker

UndersboRiksantikvarens nettsted kulturminnesok.no