Valg til Riksforsamlingen 1814 i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Valget til Riksforsamlingen 1814 i Skedsmo ble gjennomført i Skedsmo kirke, hovedkirken i Skedsmo prestegjeld, den 25. februar 1814. Valgmenn fra prestegjeldet ble:

Prokurator Hans Müller Schnitler og forliksommissær Hans Sciørn.

Følgende adresse og fullmakt ble sendt til regent Christian Frederik:

«Til Norges Regent!

Efter den højtidelige Eeds aflæggelse og Guds-Tjenestes Slutning Dags Dato i Schydzmoe Hoved-Kirke, bleve Undertegnede enige om Valget af følgende i Menigheden bosatte Mænd, nemlig Procurator Hans Müller Schnitler, og Forligelses Commissair Hans Schiørn til i Overensstemmelse med høyeste Befaling at møde Dag og Sted, som af Amtet nærmere berames, for paa denne Menigheds Vegne, med de øvrige Menigheders Afsendte at vælge 3de (trende) Mænd i Amtet til at bivaane den almindelige Forsamling den 10de April førstkommende paa Eidsvold. Denne Act, som Saaledes i al Samdrægtighed er sluttet og indgaaet med alle beviser paa Troeskab og Hengivenhed til Fædrenelandet, og dets høye Regent, give vi os den underdanigste Frihed, herved at lade overbringe med Bevidnelse om denne Menigheds sande Fædrelands Sind, samt Opofrelse for den gode Sag.

Schydsmoe Præstegjeld i Aggershus Stift og Amt, den 25 Februarii 1814.

Underdanigst

 • J. Pind, Stedets Foged. (L. S)
 • Carl Hansen, Sognepræst. (L. S.)
 • Hans Müller Schnitler, Procurator. (L. S)
 • Peder Pedersen, Lensmand. (L. S.)
 • H. Schiørn Tomt, 2 Forligelses Commissair (L. S.)
 • Hans Laache, Gaardejer. (L. S.)
 • Torgrim Andersen, Brugs Fuldmægtig (L- S.)
 • Guldbrand Guldbrandsen Kius, med paaholden Pen. Medhjelper. (L. S.)
 • Anders Eskildsen Skaarer, Medhjelper. (L. S.)
 • Jens Jacobsen Scholsæg, Gaard Ejer – med iholden Pen. (L. S.)
 • P. Schiøren, Gaard Ejer. (L. S.)
 • John Thorsen Sørlie, Gaardeier. (L. S.)
 • Hans Christofersen Stafr. (L. S.)
 • Niels Olsen Hogsholen. Gaardejer. (L. S.)
 • Hans Christophersen Findstad, Gaardeyer. (L. S.)
 • Ole Nielsen Luke, Gaardejer. (L. S.)»


Kilder