Vefsn kommunes våpen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vefsn kommunes våpen.

Vefsn kommunes våpen viser på sort bunn en sølvfarget hane med rødt nebb, skjegg, kam og klør. Den står for årvåkenhet og kamplyst. Hanen var opprinnelig Mosjøen bykommunes våpen, og det ble overtatt av Vefsn kommune etter at Mosjøen den 1. januar 1962 ble innlemmet i denne. Hanen har gitt navn til blant annet Haneprisen og Hanedagene, og øverst i Øyfjellet, som ruver over byen, er en større hane malt på bergveggen.

Byvåpenet blir til

Hanen i Øyfjellet.
Fotograf: Zahl
Kumlokk.
Fotograf: Zahl
Hanegal(skap) i Mosjøen.
Fotograf: Zahl

De første forslagene til byvåpen for Mosjøen, begynte i 1948 å strømme inn i forbindelse med en konkurranse. Arkitekt David Sandveds forslag ble i 1949 vedtatt av bystyret. Våpenet viste to elver, begge med en buet sving som symboliserte solnedgang, og på hver elveside en fisk for hver tusen innbygger i byen. Forslaget ble sendt til Riksantikvaren, som valgte å ikke godkjenne det.

Arbeidet opphørte, men drømmen om eget byvåpen bestod, – og knapt ti år senere engasjerte kommunen bildehugger Arthur Gustavsson, som fremla en rekke forslag. Blant disse var hanevåpenet, som med 24 av 26 stemmer ble vedtatt av bystyret.

Mosjøen bykommune fikk våpenet godkjent ved kongelig resolusjon av den 25. mars 1960. Da Mosjøen og kommunene Drevja og Elsfjord ble slått sammen med Vefsn, antok den nye storkommunen hanevåpenet i uforandret form. Det ble som sådant godkjent ved kronprinsregent Haralds resolusjon av den 13. september 1974.

Forslag til byvåpen (første runde)

David Sandveds forslag

Beskrivelse: På hver side av to elver, den øverste med en buet sving dekster og den nederste med ditto sinister, en fisk.

Forslag til byvåpen (annen runde)

Bjørnstein Nilsskogs første forslag

Beskrivelse: Mellom to mot dekster oppovervendte skråbjelker en laks.

Bjørnstein Nilsskogs annet forslag

Beskrivelse: En sittende og fremvendt ugle.

Arthur Gustavssons første forslag

Beskrivelse: En laks i et garn.

Arthur Gustavssons annet forslag

Beskrivelse: På sort bunn en sølvfarget hane med rødt nebb, kam og klør.

Forskrift for bruk av kommunevåpenet

Forskrift av 1991

Den gjeldende forskriften ble den 15. mai 1991 vedtatt av Vefsn kommunestyre.[1]

Tekst

1. Definisjon

Vefsn kommunes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon den 25 mars 1960 og ved kronprinsregentens resolusjon av 13.09.74 er: En sølv/ hvit hane på sort bunn med rødt nebb, kam, hakeskjegg og føtter. Øye og hode er markert med sort strek.

Dersom våpnet utføres i sort/ hvit skal dyret med sin væpning framstå i hvitt på sort bunn.

Flagg sort, kvadratisk form med en hvit hane med rødt nebb, kam, hakeskjegg og føtter.

Til dekorativ bruk kan våpnet utformes og brukes som vimpel eller hengende banner.

Våpnet omfatter enhver heraldisk form.

2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpnet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Bruk av våpnet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Våpnet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpnet.

3. Bruk av våpenskjold

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.

Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander.-

Våpenskjoldet kan etter nærmere bestemmelser brukes til jakkemerke m.v.

Ved spesielle behov for kommunal profilering, jubileer, landsdekkende stevner og lignende kan våpnet brukes etter nærmere godkjenning.

4. Bruk av kommuneflagg

Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.

5. Bruk av våpnet i faner, vimpler m.v.

Våpnet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

Til dekorativ bruk kan flagget brukes som hengende banner.

6. Bruk av våpen i stempel og segl

Våpnet kan brukes uten skjoldinnfatning med etatens eller institusjonens navn i en inskribering langs kanten.

Segl kan framstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter.

7. Våpenets utforming og utførelse

Våpnet kan gjengis i alle typer teknikker for eksempel i plastiske flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

Enhver utføring av våpnet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige former og proposisjoner.

8. Tillatelse til bruk

Tillatelse til bruk ut over hva som direkte er fastsatt i denne forskriften kan gis av en nemnd på tre medlemmer, bestående av ordfører, administrasjonssjef og en tjenestemann oppnevnt av formannskapet.

Nemnden grunngir ikke sitt standpunkt, men avgjørelser kan innklages til formannskapet som treffer endelig avgjørelse.

9. Uhjemlet bruk

Uhjemlet bruk, det vil si bruk i strid med denne forskriften eller uten godkjennelse kan rammes av Straffelovens § 328.

10. Godkjenning av forskrifter

Denne forskriften er godkjent av Vefsn kommunestyre den 15.05.91, sak 34/91 og gjelder fra vedtaksdato.

Se også

Litteratur

Bøker
  • Smørvik, Per: Historia om kommunevåpenet i Vefsn Far etter fedrane 1999
Aviser og tidsskrifter
  • Klaussen, Morten: Hvor kommer HANEN fra?
Nettsider

Referanser

  1. Uforandret gjengitt fra Vefsn kommunes nettside.