Veier i Nome kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over veiene i Nome kommune. Koordinatpunkt er satt ved veiens begynnelse.
Tabellen er organisert alfabetisk og er sorterbar slik at en også kan sortere etter område eller andre kriterier. Sortering av lista gjøres ved å klikke i navneraden øverst. Dersom en vil sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.

Liste

Vei Område Navneopphav Navnsatt Merknader
Ajerbakken Lunde, Ajer Gårdsnavnet Ajer 2004 Ajertoppen boligfelt
Ajerlia Lunde, Lunde Gårdsnavnet Ajer
Ajertangen Lunde Gårdsnavnet Ajer
Ajertoppen Lunde, Ajer Gårdsnavnet Ajer Ajertoppen boligfelt
Ajervegen Lunde, Ajer Gårdsnavnet Ajer
Apalnesvegen Apalnes Gårdsnavnet Apalnes
Apalvegen Ulefoss Treslaget apal
Arntsgate Ulefoss Beboer Arnt Sandbakken (trolig)
Aug. Cappelens veg Ulefoss Kunstmaleren Herman August Cappelen 1971
Auretjennvegen Landsmarka Auretjørn
Bakerivegen Lunde Waldenstrøms bakeri
Bakkevegen Lunde 1963
Baksåsvegen Lundeheia 2017 Skogsvei
Barlaugkleiva Barlaug Gårdsnavnet Barlaug
Barlindvegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget barlind 1980
Bergebakken Ulefoss Gårdsnavnet Berget (Ulefoss)
Bergegata Ulefoss Gårdsnavnet Berget (Ulefoss)
Bergevegen Svenseid Gårdsnavnet Berge (gnr. 81/9)
Bergverksvegen Tufte Bergverksvirksomheten ved Søve gruver
Bergvinvegen Lunde 1963
Bjervagate Lunde Bjervamoen 1963
Bjervajordet Lunde Gårdsnavnet Bjerva
Bjønnegrinda Ulefoss
Bjørkealleen Lunde, Tollahotten 1963
Bjørkelia Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget bjerk 1980
Bjørndalen Fen / Bjørndalen Bjørndalen
Bjørndalsvegen Bjørndalen Bjørndalen
Bjørnebærvegen Ulefoss
Borgjordet Fen / Tufte Gårdsnavnet Borgen (gnr. 24/2)
Brattbakken Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt
Brattlia Tufte Navn etter terrenget
Breidalsåsen Lunde, Vassås
Brennebuvegen Landsmarka Brennebu, bla jaktstue Skogsvei
Breskevegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget bresk (einer) 1980
Briskemyrvegen Landsmarka Plassen Briskemyr
Brokevegen Landsmarka Brokevatnet/Brokeskotta 2017 Skogsvei til Brokeskotta ved Minnesjø
Brugata Lunde Bruene over Straumen 1963
Bruksvegen Ulefoss
Bryggevegen Ulefoss Ulefoss brygge
Brånåsvegen Kleppe
Buavegen Lunde Lokaliteten Buaevje/Bua Brygge 1963
Buktabakken Omnes Buktaodden Hyttevei
Bømarksvegen Landsmarka Bømark (Stule) 2017 Skogsvei
Børtevegen Kleppe Gårdsnavnet Børte
Dagsrudalleen Eidsbygda Gårdsnavnet Dagsrud
Dagsrudgata Eidsbygda Gårdsnavnet Dagsrud
Dalatjønnvegen Landsmarka Dalatjønn 2017 Skogsvei
Deilavegen Romnes
Drangedalsvegen Flåbygd / Lundeheia Drangedal kommune
Eidsbygdavegen Eidsbygda Navn etter stedet
Eievegen Eidsbygda
Eikevegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget eik 1980
Ekornrød Ulefoss
Ellandvegen Ulefoss, Vesthagen 1971
Englandsvegen Landsmarka Plassen England/Englandsåsen 2017
Engvegen Ulefoss
Ervingsdalsvegen Lundeheia Ervingsdalen 2017 Skogsvei/hyttevei
Fabrikkgata Ulefoss Aall-Ulefoss Brug
Fenittvegen Fen Bergarten fenitt i Fensfeltet
Fensvegen Ulefoss / Fen Gårdsnavnet Fen Del av Rv 36
Fiskestigen Ulefoss Plassen Fiskestigen under Ulefoss gård
Fjellstadvegen Flåbygd, Tremyrgrenda Gårdsnavnet Fjellstad
Fjellvegen Lunde, Vassås
Flomvegen Flåbygd Gårdsnavnet Flom 2006
Flåbygdvegen Lunde / Flåbygd Bygda Flåbygd
Fritheim Ulefoss
Furuvannsveien Slettefjell Ytre Furuvatn 2017 Skogsvei, starter i Drangedal. Siste 3380 m av veien ligger i Nome og ender ved Ytre Furuvatn
Furuvegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget furu 1980
Gamle Strengenvegen Storemo Grenda Strengen
Gamlevegen Tufte / Fen / Namløs Gammel hovedvei
Gisholtvegen Flåbygd Gårdsnavnet Gisholt (gnr. 117/1)
Gongevegen Lundeheia Gongevatn 2017 Hyttevei
Granvegen Ulefoss Treslaget gran
Grasdalsvegen Landsmarka Grasdalen 2017 Skogsvei til Grasdalen i Skien
Gratishaugen Ulefoss Her sto folk og så på fotballkamp Nedre Kåsene byggefelt
Greteslund Ulefoss, Herregårdshavna Området Greteslund
Grevlingstien Ulefoss
Grubbedalsvegen Landsmarka Grubbedalen 2017 Skogsvei
Grønsteinvegen Helgen Gårdsnavnet Grønstein
Grønvoldvegen Helgen Gårdsnavnet Grønvold
Gudmundsbekkvegen Landsmarka Bekken Gudmundsbekk 2017 Skogsvei
Gunnerudvegen Ulefoss Gårdsnavnet Gunnerud
Gåserudvegen Gårdsnavnet Gåserud
Hagavegen Ulefoss
Hagbergvegen Lunde, Tollahotten 1963
Hammerstadvegen Romnes Plassen Hammerstad under Romnes
Hantovegen Lunde / Sagamoen Gårdsnavnet Hanto
Harpåsvegen Eidsbygda Åsen Harpås
Haslerudvegen
Hasselvegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget hassel 1980
Hauganevegen Lunde
Hauganåsen Lunde, Vassås
Haugbakken Ulefoss
Haugenvegen Svenseid Gårdsnavnet Haugen (gnr. 81/6)
Haugtunvegen Fen
Heglandsheia Landsmarka
Hegnavegen Lunde, Vassås
Heisholtvegen Ulefoss Gårdsnavnet Heisholt
Hekkvegen Ulefoss
Helgeroa Ulefoss Gårdsnavnet Helgeroa
Helgetveitvegen Lunde / Svenseid Gårdsnavnet Helgetveit 2003
Helgvinsvingen Helgen Vei i Helgen boligfelt
Helgvinvegen Helgen Vei i Helgen boligfelt
Hellestadvegen Gårdsnavnet Hellestad (gnr. 89/14)
Helsokvegen Landsmarka Helsokdalen/Helsok-områdetet 2017 Skogsvei. Fortsetter i Drangedal til Helsokvatnet
Herregårdsvegen Ulefoss Gårdsnavnet Herregården (gnr. 11/2)
Hestekåsbakken Eidsbygda
Hestekåsene Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt
Hjelsethvegen Helgen Gårdsnavnet Hjelseth
Hollasetervegen Landsmarka Gårdsbruket Hollaseter 2017 Skogsvei
Hollavegen Ulefoss
Holteheia
Hovedgata Lunde Sentrumsgate
Husetvegen Svenseid Gårdsnavnet Huset (gnr. 81/19)
Høydalsvegen Landsmarka / Skien Gården Høydalen (gnr. 244/1) i Kilebygda, Skien 1981, 2017 Skogsvei, mestparten ligger i Skien
Håtveitsetervegen Landsmarka Håtveitseter Skogs- og hyttevei
Håtveitvegen Håtveit Gårdsnavnet Håtveit
Håvevegen
Idrettsvegen Lunde, Tollahotten Lunde idrettspark 1963
Jakobskåsvegen Helgen Vei i Helgen boligfelt
Jernbanevegen Lunde Sørlandsbanen/Lunde stasjon 1963
Jernværksvegen Ulefoss Ulefos Jernværk Fv 359
Jøntvedtvegen Gårdsnavnet Jøntvedt
Kaldekjeldevegen Ulefoss Lokaliteten «Kallekjelle»
Kamperhaug Ulefoss
Kanada Ulefoss Eiendommen med tilnavnet «Kanada»
Kastevegen Romnes Gårdsnavnet Kaste (gnr. 41/12)
Kirkebakken Ulefoss Holla kirke
Kirkevegen Helgen Helgen kirke
Kjeldalsvegen Flåbygd, Kjeldal Gårdsnavnet Kjeldal
Kleppevegen Kleppe Gårdsnavnet Kleppe
Klippavegen Flåbygd Husmannsplassen Klippa
Klokkerhavna Fen
Kloppavegen Ulefoss 2004
Kløvervegen Ulefoss 1980
Kollevegen 2006
Konglevegen Svenseid 2002 Tidligere navn var Nedreveg
Kullhusbakken Ulefoss
Kvernodden Romnes Gårdsnavnet Kvernodden/Lokaliteten Kvernodden 2015 Utbygging startet i 2014
Kvernodden terrasse Romnes Gårdsnavnet Kvernodden/Lokaliteten Kvernodden 2015 Boligområdet Kvernodden-Hammerstad
Kvernoddenlia Romnes Gårdsnavnet Kvernodden/Lokaliteten Kvernodden 2016
Kåsa Ulefoss
Kåsene Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt
Landsmarkavegen Tyri / Landsmarka Landsmarka
Langelandvegen Helgen Gårdsnavnet Langeland
Lannavegen Ulefoss
Lauvåsen Lunde, Ajer
Leikvollvegen Gårdsnavnet Leikvoll
Leirbakkevegen Lunde
Lensmann Otterstads veg Lunde Lensmann Johan Otterstad 2018 Tidligere Lensmannsvegen
Liabakken
Liavegen Gårdsnavnet Lia (gnr. 91/7)
Lillegate
Lindalen Ulefoss Lokaliteten Linddalen
Linfjellvegen Lundeheia Linfjell 2017
Lonavegen Svenseid Gårdsnavnet Lona
Lundtveitvegen Lunde
Løkkabakken Romnes
Løvetannvegen Ulefoss, Herregårdshavna Blomsten løvetann 1980
Løytingsbakke Lunde, Ajer
Lågmovegen Flåbygd Området Lågmo
Malervegen Ulefoss
Meierigata Lunde Lunde Meieri
Melåsveien Lundeheia, Slettefjell Gårdsnavnet Melås (gnr. 2/9, Drangedal) 2017 Vei i Drangedal. 530 m av veiens ende ligger i Nome og ender ved Tveitstul
Minnesjøvegen Lundeheia Store Minnesjø 2017
Moengata Lunde 1963
Myhrevegen Kleppe / Roegrenda (Bø) Gårdsnavnet Myre
Myravegen Ulefoss / Herregårdshavna Gårdsnavnet Myra
Myrlandvegen Svenseid Gårdsnavnet Myrland (gnr. 77/4)
Møllerstien Ulefoss
Namløsvegen Namløs Gårdsnavnet Namløs
Nedre Rødbergveg Ulefoss Fen
Neperud Ulefoss Plassen Neperud under Ulefos Jernværk
Nesetvegen Helgen Gårdsnavnet Neset på Nesodden
Niels Aalls gate Ulefoss Statsråd og godseier Niels Aall Veinavnet Niels Aalls gate på Strømodden utgikk, og veien ble lagt til eksisterende vei Strømodden
Niobvegen Ulefoss
Nomevegen Eidsbygda / Ajertangen i Lunde Nome kommune
Nordbygdavegen Lunde / Nordbygda
Nordskogvegen Kleppe Gårdsnavnet Nordskog
Norheimvegen Svenseid / Kleppe Gårdsnavnet Nordheim 2003 Noremvegen fra 1996, endret navn til Norheimvegen i 2003. Skulevegen på Svenseid lagt til i 2004
Nukedalsvegen Landsmarka Fjellet Vestre Nuke 2017 Skogsvei i Nukedalen
Nygate Lunde Sentrum
Nyhusvegen Eidsbygda
Nypevegen Ulefoss / Herregårdshavna 1980
Odden Heisholt / Odden Lokaliteten Odden
Oddenåsen Heisholt / Odden Lokaliteten Oddenåsen
Olav Strannas veg Lunde Lærer og lokalhistoriker Olav Stranna (1860–1947) 1963
Olsbryggevegen Helgen Brygga Olsbrygge i Norsjø
Omnesvegen Flåbygd Gårdsnavnet Omnes på Omnesodden i Flåvatn
Omtvedtvegen Helgen Gårdsnavnet Omtvedt
Parkvegen Lanna ved Ulefoss
Pershaugvegen Flåbygd, Kjeldal Gårdsnavnet Pershaug (gnr. 124/3)
Pilerødvegen Ulefoss
Plassenvegen Lunde Tidligere småbruk Plassen (gnr. 102/4)
Prestegravvegen Helgen Gårdsnavnet Prestegrav
Prestegårdsalleen Ulefoss Holla Prestegård
Prestegårdsvegen Lunde Lunde Prestegård
Rauhaugvegen Fen Gårdsnavnet Raudhaug
Rekanesvegen Flåbygd Gårdsnavnet Rekanes
Rekatjønnvegen Lundeheia Rekatjønn 2017 Skogsvei
Ringsevja Ulefoss Navnet på området rundt hovedgata Stedets hovedgate
Ringsveg Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt
Ringvegen Lunde 1963
Roligheta Fen Plassen Roligheta under Tufte vestre 1971
Romnesvegen Ulefoss / Romnes / Sannes Gårdsnavnet Romnes 1996 Del av Rv 36 fram til 1991
Rullekollvegen Fen Åsen Rullekoll
Røimålbakken Røimål / Strengen Gårdsnavnet Røymål 2006
Sagene Ulefoss De gamle oppgangssagene
Sannavegen Landsmarka Stulen Sanda? 2017 Skogsvei
Sannes Hyttegrend Sannes Etter stedet
Sannesvegen Sannes Gårdsnavnet Sannes
Sannesåsvegen Sannes Lokaliteten Sannesåsen
Sauheradvegen Kommunen Sauherad
Seljevegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget selje
Setrekåsene Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt
Settendalsvegen Settendalsgrenda
Siljelivegen 1980
Sjørholtvegen Helgen Gårdsnavnet Sjørholt 2006
Skaravegen Ulefoss / Eidsfoss sluse Skaragrindåsen? 2017 Skogsbilvei og turvei
Skiensvegen Helgen Byen Skien Rv 36
Skigardskåsa Kleppe Gårdsnavnet Skigardskåsa
Skjellaugvegen Lunde Gårdsnavnet Skjellaug
Skoevegen Lunde, Vassås Gårdsnavnet Skoe 1963
Skogmovegen Flåbygd, Kjeldal Eiendommen Skogmo
Skogvegen Lunde, Tollahotten
Skolebakken Lanna ved Ulefoss Heisholt skole
Skulevegen Svenseid Svenseid skole Navnet Skulevegen på Svenseid utgikk i 2004, og veistrekningen ble lagt til Norheimvegen
Skårdalsvegen Eidsbygda Gårdsnavnet Skårdal (gnr. 1/5) 2003
Slusevegen Lunde Lunde sluse
Slåttavegen Svenseid Gårdsnavnet Slåtta
Slåttekåsvegen Sannes Slåttekåsfjellet 2003 Gammel trasé av Rv 36
Smedkåsa Ulefoss
Smievegen Ulefoss
Smukkestadvegen Flåbygd, Kjeldal Gårdsnavnet Smukkestad Uttales «Smokkestad»
Snekkervegen Ulefoss
Statsraad Niels Aalls veg Ulefoss Statsråd og godseier Niels Aall 2007
Stavsholtvegen Lunde Gårdsnavnet Stavsholt
Steingardsleia Svenseid 2002 Tidligere navn var Øvreveg
Straumevegen
Strengenvegen Lunde / Strengen Grenda Strengen 1963
Strømodden Ulefoss Lokaliteten Strømodden ved Eidselvas utløp 2007 Tidligere Niels Aallsgate
Stråndvegen Gårdsnavnet Strånd
Stubben Ulefoss
Stårrvegen Ulefoss
Suvdalvegen Svenseid Gårdsnavnet Suvdal
Svanetjønnvegen Lundeheia Svanetjønn 2017 Skogsvei
Svartedalsvegen Landsmarka Svartedal 2017 Skogsvei
Svartufsvegen Landsmarka Svartufs 2017
Svenseidvegen Svenseid Gårdsnavnet Svenseid
Svenskerudvegen Lunde Gårdsnavnet Svenskerud
Svensøvegen 2002 Tidligere navn var Mallaveg
Sverdalsvegen Lundeheia Sverdalen 2017 Skogsvei
Sverdsteinvegen Helgen Gårdsnavnet Sverdstein
Søvedalen Ulefoss / Søve Gårdsnavnet Søve (gnr. 24/1)/Søvedalen
Søvevegen Ulefoss / Søve Gårdsnavnet Søve (gnr. 24/1)
Søvittvegen Ulefoss Bergarten søvitt/Søve
Taje Ulefoss Tidligere skogholt opp mot prestegården Nedre Kåsene byggefelt
Teigenvegen Lundeheia Gårdsnavnet Teigen (gnr. 114/1) 2017 Skogsvei
Timoteivegen Ulefoss / Herregårdshavna Grasarten Timotei 1980
Tollastubben Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt
Toppen Lunde
Torsnesvegen Fen Plassen Torsnes under Søve (?)/Lokaliteten Torsnes i Norsjø
Tråholtvegen
Tuftedalen Tufte Gårdsnavnet Tufte
Tvaravegen Ulefoss Gårdsnavnet Tvara (gnr. 10/3)
Tveitbryggevegen Flåbygd Tveit brygge i Straumen 2004
Tverrgata Ulefoss, Vesthagen Går på tvers i feltet
Tyrivegen Lunde Gårdsnavnet Tyri 1963, 1996
Ulefossgata Ulefoss Tettesedet Ulefoss
Ulsnesvegen Strengen Gårdsnavnet Ulsnes
Utsikten Ulefoss Beskrivende navn
Uvilvegen Lundeheia Uvilstulen/Uvilvatnet 2017 Skogsvei
Valenvegen Svenseid Gårdsnavnet Hvalen
Vedlandvegen Tyri
Venheimvegen Lundeheia Venheim 2017 Skogsvei Venheim og Venheim lille Stuler?
Vesthagvegen Ulefoss, Vesthagen Vesthagen 1971
Vestjordet Ulefoss
Vibetovegen Fen Gårdsnavnet Vibeto
Viftingvegen Landsmarka Viftingen (stule?) 2017
Vinsåsvegen Ulefoss Åsen Vindsås Veien ender ved åsen
Vomstulvegen Lundeheia Vomstul(ene?) 2017 Skogsvei
Vrangfossvegen Lunde / Tveitankroken / Eidsbygda Vrangfoss
Ytterbøvegen Helgen Gårdsnavnet Ytterbø
Øravegen Ulefoss Øra våtmarksområde
Østerholtvegen Svenseid Gårdsnavnet Østerholt
Øvre Rødbergveg Ulefoss Fen
Øvre Taje Ulefoss
Øvre Verket Ulefoss Navnet avledet av Ulefos Jernværk Område med 7 arbeiderboliger fra ca. 1850 Fredet
Åkervegen Ulefoss
Åsenberget Lunde, Vassås
Åsenvegen Lunde, Vassås
Åskollen Lunde, Vassås
Åslandvegen Ulefoss Gårdsnavnet Åsland (gnr. 11/10)

Kilder

Følgende er hovedkildene for oversikten, i tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra ymse artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artiklene om gater og veier.

  • Kartverket: Norgeskart
  • Statens vegvesen: Vegliste 2017, Telemark
  • Nome kommune: nye_vegnavn_2017.pdf