Vestoppland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestoppland, fram til mellomkrigstida kalt Vestopplanda, er den vestre delen av Opplanda. Dette er landskapa på vestsida av Mjøsa og på begge sider av Randsfjorden, det vil si de gamle bygdene Toten, Vardal, Biri, Hadeland og Land. Etter at Gjøvik ble by i 1861, har Vestoppland fått et sentrum her. Flere bedrifter med sete i Gjøvik har brukt navnet Vestoppland, for eksempel avisa Vestopland, Vestoppland Bilselskap og Vestoppland Auto.

Skiftet fra bestemt form Vestopplanda til Vestoppland skjedde i åra etter at Kristians amt bytta navn til Oppland fylke (1919). Dette tyder på at det nye fylkesnavnet påvirka forma på den gamle distriktsnemninga. Navnet ble tidlig på 1900-tallet stort sett skrevet Vestoplandene, i tråd med tidas rettskriving, i mellomkrigsåra Vestopland. Dobbeltkonsonant (Vestoppland) har blitt enerådende form i etterkrigstida.