Viernbukta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Viernbukta er ei bukt på Brønnøya i Asker. Viernbukta ligger ved det østlige utløpet av Langårasundet, sørøst på Brønnøya. Det er bebyggelse nord, vest og øst for bukta. I tillegg finnes noen hytter i de midtre deler. I tilknytning til bebyggelsen er det anlagt småbrygger. Gjennom og rundt området går det gangveier.

Viernbukta naturreservat

Viernbukta naturreservat er et våtmarksområde som ble opprettet ved Kgl. res. 2. okt. 1992; utvidet ved Kgl. res. 27. juni 2008. Etter utvidelsen dekker området 169 dekar, derav 110 dekar landareal. Formålet med vernet er å sikre et representativt våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

De sentrale deler av området er akkumulasjonsstrand (mudderstrand) omgitt av skog. Ellers finnes odder og småøyer hvor de kalkrike bergartene kommer opp i dagen. Området nord for Viernveien omfatter en åsside med rik blandingsskog. Viernbukta er av særlig betydning som rasteplass for fugl under trekk og som oppholdsted for fugl. Området er kjerneområdet for gravand innen Oslo og Akershus med den største konsentrasjonen av arten som er sett i de to fylkene. Viernbukta er raste- og hvileplass for flere arter av vadefugl, og arter som rødstilk, sandlo, dverglo og tjeld er observert. Rødstilk og strandsnipe hekker årvist.

Flora og vegetasjonen preges av velutviklede og relativt uberørte strandsamfunn som er typiske for salt- og brakkvannsstrender. Flere av disse vegetasjonstypene er etter hvert blitt et særsyn i Indre Oslofjord. Våtmarksfloraen er rik og omfatter flere sjeldne arter.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Viernbukta er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8587919° N 10.5483709° Ø