Westye Egeberg & Co

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Westye Egeberg & Co var et trelastfirma i Oslo, som eksisterte fra 1800 til 1929.

Westye Egeberg (1770–1830) hadde kommet til Christiania i 1786 og fikk borgerskap i byen i 1800. Han etablerte et firma som drev med trelasthandel og kjøpte opp skog. Firmaet ble eier av Gahnsbruket ved Øyeren i Fet gjennom å kjøpe 1/3 av Frederik Gottschalk von Haxthausen (1750–1825) i 1805, deretter 1/3 i 1810 fra Carsten Tank (1766–1832) og den siste 1/3 fra Tank i 1824. Westye Egeberg var et av de få firmaene innen trelast som klarte seg gjennom kriseperioden på 1820-tallet.

I 1835 kjøpte sønnen Westye Martinius Egeberg, sammen med fire andre, landets største sagbruk, Sanne og Soli, i Tune i Østfold. Omkring 1842 fikk firmaet en god avtale med Frankrike. Fra 1846 eide det Romedal almenning.

I 1844 sto Westye Egeberg bak de første oppmålingene for jernbane i Norge, i forbindelse med det som i 1854 ble Hovedbanen, der han også var medeier. Denne jernbanestrekningen ble viktig for transport fra firmaets sagbruk sørover til Christiania.

I 1889 kjøpte Westye Egeberg & Co Nitelvens Dampsag, som var blitt etablert i 1860 som Ekelund Dampsag, men som også ble kalt for «Tandbergsaga», og som også ble kjent som «Egebergbruket».

Etter krakket i 1929 ble firmaet nedlagt og alle eiendommer solgt. Egebergbruget ble solgt til grosserer Henry Johansen, som i 1941 slo det i hop med Skedsmo Dampsag & Høvleri (Lillestrøm) (etablert 1884) til Skedsmo & Egeberg Bruk (Lillestrøm).

Kilder