Forside:Grimstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Aust-Agder • Vest-Agder
Østre Agder • Setesdal
Gjerstad • Risør • Tvedestrand • Vegårshei • Åmli • Arendal • Froland • Grimstad • Birkenes • Lillesand

Om Grimstad kommune
0904 Grimstad komm.png
Grimstad er en by og kommune i Aust-Agder fylke.

Grimstad havn nevnes i 1528 som utføringshavn for trelast. På 1600-tallet ble byen ladested under Arendal. Byen fikk kjøpstadsprivilegier i 1816. I løpet av 1800-tallet hadde Grimstad sin økonomiske glansperiode, hvor økonomien var dominert av trelasthandel, og mot slutten av århundret skipsbygging og redervirksomhet.

<onlyinclude>Under kommunesammenslåingen i 1971, ble Grimstad storkommune sammen med de tidligere kommunene Fjære og Landvik.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
J. L. Qvisling (ukjent fotograf)

Jon Laurits Qvisling (fødd 1844 i Fyresdal, død same stad 1930) var prest og forfattar. Han var den eldste av ti sysken derav ni vaks opp. Foreldra, Gro og Lars Abraham Qvisling, kjøpte garden Lunden i Hegglandsgrend i 1844.

Jon Laurits budde på Lunden til han reiste som ung til Skien for å gå på Skiens lærde Skole. Her tok han eksamen artium i 1862 med karakteren prae ceteris. I 1869 tok han teologisk embetseksamen, men var lærar i Drammen og Grimstad til han blei tilsett som sokneprest i Fyresdal i 1879. Her virka han til 1893.

Under opphaldet i Fyresdal gifta han seg med den omtrent seksten år yngre Anna Karoline Bang (1860-1941) i Grimstad i 1886. Ho var dotter av skipsreiar Jørgen Bang og Antonette Dorothea Huseland. Dei hadde fire born saman: Vidkun, Jørgen, Esther og Arne. På Digitalt museum, Norsk folkemuseum, Fyresdal, er der ein album med ei lang rekke bilete frå livet i prestegarden og frå Lunden teke av Jon Laurits Q. sjølv meiner ein.   Les mer …

Cigarforretningen Trio drev sin handel i Grimstad.

Nic. Thomassen var tidlig involvert i denne forretningen.

Haakon Due drev Trio fra 11. juni 1901[1]og frem til han meldte opphør 12. mars 1902. Kort tid etter, 14. mars 1902, melder Simon Grunde Simonsen at han vil drive Cigarforretningen videre. Han noterer da bopæl i "Brf.-No. 36".[2] Grunde-Simonsen ble i 1927 anklaget for å ha solgt tobakk engros utenom riktige kanaler, og ble ilagt en bot på kr 5.000.- av De norske tobakshandeleres forening for dette. Det er mulig dette slo beina under økonomien og forklarer eierskiftet året etter.[3] Margrete Marie Simonsen, bopæl Torvet i Grimstad, driver Cigarforretningen Trio fra 15. mars 1928.[4] Margrethe Marie Grunde Simonsen drev forretningen til 3. januar 1955. Da ble den overtatt av Arthur Grunde Simonsen, bosatt i matr.nr. 1 i Grimstad.[5]

23. oktober 1971 varsler Arthur Grunde Simonsen at Cigarforretningen Trio opphører.[6]   Les mer …

Idrettslaget Express ble stiftet 1. mai 1919
Foto: Norske skiløpere b.3
Idrettslaget Express er et allsidig idrettslag med base på Fevik i nåværende Grimstad kommune. Laget ble stiftet 1/5 1919. Som stiftere regnes Johannes Zakkariassen, Hagbart Jensen, Henry Nord Helliksen, Thomas Uldal Hansen og Oskar Bjørklund. (Andre kilder peker på at det var Zakariassen, Jensen og Helliksen som stiftet laget.[7] Express ble opptatt i NFF i 1921.[8]   Les mer …

1939: Vestlandske tidendes portrett av Oliver Tjomsland i anledning av idrettslaget Express' 20 års jubileum.
Foto: Vestlandske tidende 13/5 1939
Oliver Tjomsland (1900-1946) arbeidet som forsikringsagent og journalist og var aktiv i idrettslag og bedehus. Han bodde på Fevik. Han utgav også en serie postkort fra området.   Les mer …

Schomraghs bilde av Kjerkgata på Røros (1869).

Elen Schomragh (født 10. juni 1820 på gården Skomrag i Lyngdal, død 24. februar 1902 i Kristiania) var fotograf.

Hun fotograferte i Grimstad i desember 1865, hadde der atelier i kaptein Jørgensens hus i Vestrebugate. I Egersund fotograferte hun rundt 1865-1868 i Salvesens Gaard. Hun flyttet til Moss i 1868. Der finner vi henne i Storgata 43c i folketellinga 1875, oppført som ugift fotograf. Fotograf Albertine Dideriksen bodde på samme adresse. I Moss signerte Schomragh sine bilder også med «Schomragh & Co.» og "«Elen Schomragh & Co.»". Flyttet ca. 1872 til Christiania. Hun begynte antagelig sine reiser oppover Østerdalen i 1869.   Les mer …

Kystlagets logo

Kystlaget Terje Vigen er et lokallag av Forbundet KYSTEN og holder til i Grimstad. Laget ble stiftet i 1990 og kan se tilbake på mange aktive år med en jevnlig vekst i medlemmer og aktivitet. Kystlaget har i dag (2011) omlag 300 medlemmer.

Kystlaget har vært med på å arrangere flere store arrangementer som Nordisk seilas i 1991, Kulturminnestafetten i 1997, kysttinget, årlige arrangement som Terje Vigendagen og kulturminnedagen. De har også vært med på å gjenoppreise Tollvaktbua, restaurert flere tradisjonelle båter, registrert og bevart varpepåler og fortøyningspåler, dannet historiegruppe, arrangert medlemsturer og torskemiddager og masse annet i regi av kystlaget disse årene.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
Forside:Grimstad kommune/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Grimstad kommune
Fevik
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler
  1. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1901 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  2. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1902 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  3. Nordisk Tidende 10/11/1927
  4. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1928 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  5. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1955 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  6. Agderposten 23/101971
  7. Norske skiløpere, 1957
  8. Aktive fotballspillere. Idrettsforlaget 1953