Forside:Oppegård kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Østfold • Akershus • Oslo • Hedmark • Oppland • Buskerud • Vestfold • Telemark
Follo • Asker og Bærum • Romerike
Vestby • Ski • Ås • Frogn • Nesodden • Oppegård

Om Oppegård kommune
0217 Oppegard komm.png
Oppegård er en kommune i regionen Follo i Akershus.

Kommunen ligger på østsiden av Bunnefjorden, og den grenser i nord til Oslo, i øst til Ski og i sør til Ås. Drikkevannskilden Gjersjøen deler kommunen i en østlig og en vestlig del. Kommunens administrative sentrum er Kolbotn.Oppegård kommunes historie er under 100 år gammel. Fram til kommunen ble etablert i 1915 var Oppegård et sogn under Nesodden herred. Områdets historie er selvsagt eldre enn som så. For 7-8000 år siden regnes det med at dagens Svartskog (i likhet med Nesodden) var en øy, og Gjersjøen dermed en del av havet. Fra denne tiden, på ca. høyde 70 moh, er det gjort funn av steinsettinger som viser menneskelig aktivitet i området på den tiden. Det er funnet en rekke steinøkser og hakker rundt i området.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Portrett av Roald Amundsen, ca. 1909
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket
Roald Engelbregt Gravning Amundsen (født 1872, død 1928) var polarforsker. Han bodde på Svartskog i villaen Uranienborg ved Bålerud brygge ved Bunnefjorden i Oppegård fra 1908 til han forsvant under en flytur i 1928. Amundsen var polarforsker og foretrakk en tilbaketrukket tilværelse hjemme når han skulle forberede ekspedisjonene. Naboen Jørgen Stubberud var forøvrig med på Sydpolsferden 1910-1912.   Les mer …

Kolbotn kirke ble bygd i 1932.
Foto: Torstein Furnes
(2006)
Kolbotn, også skrevet Kølabånn (trad. dialekt) og Kullebunden (dansk skrivemåte), er kommunesenter i Oppegård kommune i Akershus fylke. Tettstedet er bygd på og rundt den gamle gården, og hovedtunet, som går under navnet Kullebunden Hovedgård, står ennå.   Les mer …

Oppegård historielags logo.
Oppegård historielag er et historielag i Oppegård kommune i Akershus. Det ble stiftet i 1986, og er tilsluttet Follo historielag og Landslaget for lokalhistorie. Historielaget gir ut kalender og medlemsblad.   Les mer …

Bertha Bergersen (født 1872, død 1941) var bestyrer av telefonsentralen i Oppegård i årene 1917-1939. Hun drev også Bergersens café i eget hus i Vellets vei på Oppegård.   Les mer …

Ljansbrukets branntårn på Grønliåsen ca 1930 (ukjent fotograf)
Grønliåsen i Oppegård kommune. ligger øst for Kongeveien og nord for Ødegården i kommunens nordøstre hjørne. Kommunegrensen mot Oslo går tvers over åsen fra Tårnåsen senter. Høyeste punkt er 227 m. Frem til begynnelsen av 1960-tallet sto det et branntårn her, ca 300 m syd for det høyeste punktet.   Les mer …

Bjørnsrud (gnr. 32/68) er en husmannsplass under Vestre Oppegård og som hørte til Ljansbruket. Plassen ligger ved foten av og øst for Gråbeinåsen og litt sør for Delingsdalen naturreservat. Gjennom tunet går vestre oldtidsvei, Hvitebjørn-Sjødal. Til plassen hører et jorde som blir kalt «Soldatjordet», uvisst av hvilken grunn. Ryddet ca 1200 eKr. Navnet tyder på at det har vært et selvstendig bruk før svartedauden. Husene som er bygget 1700-tallet (akershusisk stue) og ca 1900 står fortsatt, godt vedlikeholdt. Driftsbygniing fra 1900-25.
Bjørnsrud på Svartskog
Foto: Siri Iversen
  Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Oppegård kommune
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler