Grønnegata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 26 er et flott og vedlikeholdt hus i 2015.
Foto: Einar Dahl

Grønnegata 26 i Tromsø tilhørte Hans Christian Andersen, men om han kunne fortelle eventyr vet vi ikke. - Gammelt matr.nr. 577.

Kullarbeider Andersen

Målebrev til skredder H. J. Fandrem(?) tinglyst 22. nov. 1875.

Skjøte fra H. Fandrem til Hans C. Andersen i 1879.

I 1885: Kullsjauer Hans E. C. Andersen med kona Mathilde og fire barn, skomaker Iver Olsen med fire barn, fisker Johan H. Pedersen med kona Gusta og tre barn, tjenestepike Josfine Linberg.

I 1891: Hans Kristian Andersen med kona Mathilde og tre barn, Edvard Ingebrigtsen med kona Mathea Anna og to døtre, Jørgen Jørgensen med kona Oline Sofie og fem barn, Johan Hartvig Pettersen med kona Augusta og fire barn.

I 1900: Kullarbeider Hans Andersen med kona Mathilde, en sønn og to pleiebarn, gullsmedsvenn Aksel Jenssen med kona Sofie og to døtre, bakersvenn John Holte, tømmermann på «Kong Halfdan» Johannes Mæhle med kona Julie, to sønner og tjenestepike Olufine Andreassen, verftstømmermann Iver Andresen, tømmermann Ole Vaade.

Hjemmelsbrev til Hans Christian Andersen på denne eiendommen, utlagt ham på skifte etter hans hustru Matilde Augusta Andersen, med hefte av panterettsutlegg til arvingene Harald Anton Andersen, Boston, Amerika, Maren Andersens angivelige barn Hans, Johan og Albert Albertsen, samt Sigurd Olaf Stenersen, i 1907.

I 1910: Huseier, forhenværende kullarbeider Hans K. og Nikoline Andersen, malersvend Hilbert og Pauline Nordberg, fisker Carl og Hemminga Johnsen med to barn, skomakermester Hagbart? og Randi Svendsen med to barn, fisker Birger og Marie Hermansen med to døtre, kjolesyerske Hilda Halvorsen.

I 1916: Arbeider Hans Kristian og Nikoline Themine Andersen, fangstmann Kristian B. og Amalie Elisabeth Andreassen, arbeider Jakob og Thea Berntine Berntsen, Anna Petrola og tømmermann Hans Andreas Hansen, fisker Søren Andreas og Henriette Pettersen, sjømann Johan Petter, Amalie Jendine og sjømann Kristian M. Sørensen.

Skjøte fra Tromsø Skifterett i Hans Chr. Andersens og gjenlevende hustru Nicoline Thermine Andersens fellesbo, til Nicoline T. Andersen og dødsbosønn Theodor Andersen, i 1917.

Eid av Hans Andersens enke og Theodor Andersen i 1918.

Bevilling for Theodor Andersens enke Fanny Andersen til å sitte i uskiftet bo, i 1922.

Vielsesattest mellom gruvearbeider Edvard Olai Kristiansen og enkefru Fanny Andersen, f. Rognmo, datert 25. mai 1927, tinglyst 4. aug. 1932.

Sementstøper Gundersen

Skjøte fra Nikoline Andersen til John Gundersen på hennes ½-part ev eiendommen mot fri bruk av 2 værelser og adgang kjøkken i 2. etg. så lenge hun lever, i 1929.

Eid av sementstøper John Gundersen og Fanny Kristiansen i 1932.

Skjøte fra Fanny Kristiansen til fru Elise Andersen på hennes ½-del, med rett for fritt hus så lenge hun lever, i 1932.

Drosjesjåfør Terje Andersen og arbeider Nils Antonsen, 1940/1946.

Arbeiderne John og John Gundersen jr., styrmann Børre Bang, arbeider Helga Olsen, (1946).

Eid av John Gundersen og Elise Andersen i 1946.

Bygningsarbeider John Gundersen, bygningsarbeider John Olaf Gundersen, skipper Børre Bang, (1957).

Skjøte fra Elise Andersen til John Gundersen i 1959.

Disp. Anbjørg Gundersen, bygningsarbeider John Gundersen, forskalingssnekker John Olaf Gundersen (1961).

John Gundersen, Nelly Borch, (1966).

Marie Janson

Skjøte til Marie Janson i 1969.

Skjøte fra Marie Janson tl A/S L. Macks ølbryggeri og mineralvannfabrikk, i 1977.

Skjøte til Tromsø kommune i 1989.

Ungdom i oppdrag, (1993/96).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.