Grønnegata 30 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2015 er det ikke mye som minner om den gamle Grønnegata 30.
Foto: Einar Dahl
Grønnegata ca. 1970 med nr. 30 nærmest. Den gamle bebyggelsen var nesten intakt fremdeles.
Foto: Kåre Kristensen
Samme gate omtrent 30 år senere. Nr. 30 holder fremdeles stand, men gata har gjennomgått store forandringer.
Foto: Kåre Kristensen

Grønnegata 30 i Tromsø er en hjørnegård mot Fiskergata. - Gammelt matr.nr. 569.

Bryggemann Mortensen

Målebrev til Peder Mortensen av 22. mai 1875, tinglyst 29. mai 1876.

I 1875 bodde disse her: Huseier og bryggemann Johan Peder Mortensen med kona Martine Enoksdatter, en datter og en pleiesønn, hustømmermann Hans Olsen Lunde med kona Petrike Marie Johannesdatter og to barn, murer Jonas Oluf Aasberg med kona Elen Eillengsdatter og en sønn, syerske Sigri Mortensdatter.

Hjemmelsdokument hvoretter eiendommen etter J.P. Mortensens hustru Martine Mortensen utlegges enkemannen, udatert, ca. 1885.

I 1885: Fisker Johan Mortensen med kona Gjertru og fire barn, fisker Olager Larsen med kona Eva og tre barn, sjømann Mekal Johannesen med kona Amalie og tre døtre, fisker Mathias Oriasen med kona Ane, datteren Berentine og barnebarnet Ragnval Gisvold.

I 1891: Johan Peder Mortensen med kona Gjertrud Sofie og fem barn, enke Anne Jakobsen, Jørgine Jørgensen, Nils Anton Pedersen med kona Katrine og tre sønner, fattiglem Gustav Karlsen.

Skifteskjøte fra Johan P. Mortensens og hustrus fellesbo til Ole Olsen Kirkestuen, i 1897.

Skredder Kirkestuen

I 1900: Skreddermester Ole Olsen med kona Hilda og tre døtre, skredderlærling Sigurd Markussen, sadelmaker Einar Sivertsen, enke og sykepleierske Bergitte Aleksandersen med en sønn. Hun drev tydeligvis et privat sykehjem for hun hadde fem pasienter boende hos seg, understøttet av fattigkassen.

Eid av Ole Olsen Kirkestuen i 1904 og 1932.

I 1910: Skreddermester/kirketjener Ole og Hilda Olsen med tre døtre, vedsager Fredrik Schmidt, laborant og apotheker Peder Andreas Hansen med kona Dorthea Marie Hansen og fire barn, sydame Johanna Olsen, Ovidia Evensen.

I 1916: Skredder Ole Olsen, syerske Anna Oliva, Haldis Olea og Hilda Josefine Kirkestuen, skipper Olav Berg Eriksen og Louise Eriksen, malersvend Olaf Krogh.

Kirketjener Isaksen

Skjøte- og skifterettsutlegg fra O.O. Kirkestuens og før avdøde hustru Hilda Josefines fellesbo, v/Tromsø Skifterett, til Sigurd Isaksen, i 1934.

Kontrakt mellom Sigurd Isaksen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, i 1938.

Hotellbud Ivar og lagermann Leonhard Hansen (1940).

Her bodde Arnold ”Pita” Pettersen, kirketjener Sigurd og Hanny Isaksen.

Kirketjener Sigurd og sjåføe Arne Isaksen, møbelsnekker Herulf Bang, sjåfør Nicolai Larsen, isolatør Hedley Pettersen, (1946).

Eid av Sigurd Isaksen i 1946/57.

Møbelassistent Herluf Bang, rengjøringskvinne Dagny Hansen, maler Arne Isaksen, (1957).

Arne Isaksen

Sigurd Isaksen døde i 1960 og hjemmelen gikk til sønnen Arne Isaksen, i 1961.

Snekker Herulf A. Bang, badeassistent Dagny Hansen, (1962).

Dagny Hansen,(1966), Arne Isaksen, (1966/86), Borghild Isaksen, (1986/93), Sigurd Isaksen, (1986).

Arne Isaksen døde i 1990 og hustruen Borghild satt i uskifte.

Ramin Amin Zade, (1990/93).

Huset ble revet ca. 2003 og erstattet med en boligblokk med eiendomsmeglerne "FraTil" i 1 etg.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.