Grønnegata 32 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De gamle trehusene med adresse Grønnegata 32-36 forsvant rundt 1980 og ble erstattet av en forretningsgård. Nr. 32 er den nærmeste seksjonen.
Foto: Einar Dahl (2018).
Grønnegata 32 hadde blomsterglade eiere i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 32 i Tromsø var et lite trehus som ble revet på 1980-tallet. - Gammelt matr.nr. 562.

Kullsjauer Olsen

Målebrev til Bendix Olsen av 6. aug. 1874, tinglyst 8. feb. 1875.

I 1875 bodde huseier og fisker Bendix Olsen her med kona Hansine Andrine og en sønn, tjenestepiken Serine Jakobsdatter Øien, fisker Ole Hansen Wiklem.

I 1885: Fisker Bendiks Olsen med kona Hansine Andrine og fem barn, fattiglem Nils Henriksen. – De samme bodde her i 1891.

Kullsjauer Bendiks Olsen med kona Hansine og tre barn, vaskepike Kristine Pedersen, i 1900.

Skjøte fra kullsjauer Bendiks Olsen til A. Ebeltoft sr.s Eftf., i 1902.

Skomaker Andreassen

Skjøte fra bestyreren i A. Ebeltofts sr.s Eftfs konkursbo til snekker J. H. Andreassen, i 1903.

Eid av skomakermester J.H. Andreassen i 1904/1932.

Skomakermester Johan Heitmann Andreasen, snekker Gerhard og Ebba Olsen med åtte barn, i 1910.

I 1916: skomaker Johan Heitmann, arbeider Anton, fisker Hans Tobias, Karoline Sofie og Petra Andreassen, fisker Andreas Lund Hansen og husholderske Hansine Martine Hansen.

Her bodde en av byens kjente fangstmenn, Arthur Oxaas, samt fisker Hagbart og transportarbeider Haakon Johansen, (1940).

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1940.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø kommune, frasolgt J.H. Andreassen, i 1940.

Skjøte fra Tromsø kommune til John Rødseth i 1941.

Arbeiderne Haakon og Hagbart Johansen, (1946).

Skjøte fra John Rødseth til Jasper Albrigtsen i 1948.

Skjøte fra Jasper Albrigtsen til stedatteren Clarisse Hansen, i 1955.

Arthur Oxaas

Skjøte fra Clarisse Pedersen til Arthur Oxaas, i 1956.

Tillegg til ektepakt mellom Arthur og Anna Birgithe Oxaas om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1956.

Arbeider Jasper Albrigtsen, kontordame Clarisse og snekker Peder Pedersen, (1957).

Skjøte fra Anna Birgithe Oxaas til Per Møller i 1971.

Skjøte fra Per Møller til Asbjørn Sletten i 1981.

Skjøte fra Asbjørn Sletten til I/S Grønnegata 32-34-36, i 1983.

Grønnegata 32/36

Siv.ingeniør Einride Berg-Rolness, (1982), siv.ing.Ottar Kummeneje, rådg.ing. geotekniker, (1982/86).

Beauty Hårsenter (Karin Hanssen), (1986), Eva Karlsen Eden, (1986), rådg.ing. Øivind Hermansen, (1986/93), Postsparebanken, utlånsavdeling, (1986), Scan Nordic import engros, (1986), siv.ing Asbjørn Sletten, (1986, Sletten A/S i 90/99), Trombo A/S, (1986/90).

NITO, avd. Tromsø, (1990/99), Hårsenteret frisør, (1990/96), Norsk Selgerskole Nord-Norge, (1990/93), Norske Siviling. forening, (1990/93), Næringsrapport A/S, (1990/99), ProUtvikling, (1990/96), konsulent Else Sundquist, (1990), Verdens Gang, Tromsøkontoret, (1990/99).

Amigasenteret, (1993), Elin Dragøy, tannteknisk laboratorium, (1993/96), øyelege Hans L. Eriksen, (1993/99), G & G Forsikring, (1993), Hermansen og Vileid A/S, rådg.ing., (1993/99), Tromsø Unge Høyre, (1993), Tromsø Høyre, (1993).

Norges Blindeforbund, Troms fylkeslag, (1996/99), Troms Turlag, (1996/99), Tromsø Båthavner AS (Roald Jørgensen)(her?), (1996), Bjørn Vileid AS, rådg.ing., (1996).

Arctic Dental v/Jørn Rønne, tannteknisk lab., (1999), Bailaine Women’s Figure Shop (Lillian Andersen), (1999), Bibi’s hudpleie (Bodil Fredriksen), (1999), Hårsenteret frisør, (1999), Negelfin, (1999).

I 2014 omfattet nr. 32/36 Reibo A/S, Grønnegata tannlegesenter, Glam frisør, ingeniørfirmaene Sletten og Inor, Nærings-Rapport.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.