Grønnegata 34 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De gamle trehusene med adresse Grønnegata 32-36 forsvant rundt 1980 og ble erstattet med en forretningsgård i mur. Nr. 34 er den midterste, lyse, seksjonen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 34 i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 34 i Tromsø ble i likhet med sine naboer i nr. 32 og 36 revet omkring 1980. Familien Hansen bodde her gjennom flere generasjoner. - Gammelt matr.nr. 545.

Fisker Hansen

Målebrev til Ole Johan Hansen av 29. aug. 1873, tinglyst 9. mars 1874.

Huseier og fisker Ole Johan Hansen med kona Oldine Lovise Adriansdatter og fire barn, i 1875.

I 1885: Fisker Ole Johan Hansen med kona Oldinne Lovise Adriansdatter og seks barn, fisker Hans Hansen, fisker Marthin Karelsen med kona Else Marie og barnet Hilma Hendriksen, fisker Hans Karelsen med kona Elen Sørensen, fiskerne Thart Hendriksen og Lars Hansen.

Bevilling for Ole J. Hansens enke, Oldine L. Adriansdatter, til å sitte i uskiftet bo, i 1888.

I 1891: Enke Oldine Lovise Hansen med fire barn, Claudius Anton Bull med kona Petra og fire barn, Ole Halvorsen Joramo med kona Eva Johanna og to sønner.

I 1900 bodde disse her: Huseierske Lovise Hansen med tre barn og et barnebarn, Marie Kristiansen, Johan Torgersen m/skinnhandel, Jørgen Rønne m/oppspart kapital, Anne Bergitte Jakobsen og Eva Joramo, som begge ble understøttet av fattigvesenet.

Skiftehjemmelsbrev til Helga Hansen fra Ole J. Hansens og hustrus bo, i 1906.

Vaskepike Hansen

Vaskepike Helga Hansen med datteren Olea, vaskekone Anne Dorthea Larsen med tre barn, i 1910.

I 1916: Arbeider Helga Mathilde Hansen, fangstmann Anton Leonhard Einarsen, løsarbeider Peder Emil Henriksen, fisker Ottar, arbeider Ane Dorthea og Olea Ludvike Larsen, arbeider Rebekka Sørensen.

Eid av arbeider Helga Hansen i 1918 og 1946.

Hans Bertheussen (i Tromsø Handels- og Privatbank), sersjant Arne Nyggard, (1940).

Arbeiderske Helga Hansen, bankassistent Arne Nygaard, (1946).

Fiskearbeider Oline Lange, (1957).

Det Norske Misjonsselskap

Kirsten Nygaard døde i 1967. Arving var Det Norske Misjonsselskap.

Skjøte fra DNM til Idar Brenn på denne eiendommen og Grønnegata 36, i 1975.

Agnes Moen, (1977).

Skjøte fra Idar Brenn til Sameiet: Øyvind Hermansen (25%), arkitekt Harry Gangvik A/S (55%), A/S Repro-teknikk (15%) og Harry Gangvik (5%).

Skjøte fra ovennevnte sameie til I/S Grønnegata 32-34-36, i 1983.

Se note ved Grønnegata 32.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.