Grønnegata 36 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De gamle trehusene med adresse Grønnegata 32-36 ble rundt 1980 erstattet av en ny forretningsgård. Nr. 36 er seksjonen i nordenden.
Foto: Einar Dahl (2018).
Grønnegata 36 i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Det var store bakgårder og store sjåer til de gamle bygårdene. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 36 i Tromsø ble, i likhet med naboene i nr. 32 og 34, erstattet med et forretningsbygg omkring 1980. - Gammelt matr.nr. 567.

Fisker Andreassen

Målebrev til Carl Edvard Andreassen, tinglyst 11. feb. 1875.

Huseier og fisker Karel E. Andreassen med kona Ragnel og to sønner, enkemann og sjauer Karel Andersen med en sønn, i 1875.

I 1885: Fisker Karel Andreasen med kona Ragnhild og to sønner, smed Andrias Rasmussen Moldegaard med kona Johanne Olsdatter og fire barn, arbeider Ole Hansen Sand med kona Bergite og datteren Alete.

Skjøte fra Carl E. Andreassen til J.C. Dreyer & Søn, i 1886.

I 1891: Ole Ager Larsen med kona Eva Marie og tre sønner, Olufine Kristine Hansen, Hans Simon Nilsen med kona Cisilie Marie og datteren Johanne, Hans Henrik Eilertsen med kona Brynhild (f. Erlandsen) og fire barn, fattiglem Anne Grethe Hornemann.

Skjøte fra J.C. Dreyer og Søn til Hans Martin Bangsund i 1897.

Bryggearbeider Bangsund

I 1900 bodde disse her: Bryggearbeider med fiskepresing Martin Bangsund med kona Hansine, enke og syerske Eva Larsen med to sønner, syerske Fredrikke Nilsen, fisker Martin Johannesen med kona Hansine og sønnen Adolf.

I 1910: Salt/kullarbeider Hans Martin og Hansine Bangsund med en fostersønn, bademester Olai Berg Larsen med kona Elise Amanda og datteren Annie Jensine, fisker Johan Kornelius og Ivanna Jensine Larsen og sønnen Erling Johan.

I 1916: Kaiarbeider Hans Martin og Hansine Petrine Bangsund, løsarbeider Martin og Hansine Mathilde Johannesen, arbeider Johanne Hansine Larsen.

Skjøte fra Hans Martin Bangsund til Tromsø Fattigvesen med forbehold om fritt hus for selgeren og hustru så lenge de lever, i 1928.

Eid av Tromsø Forsorgsvesen i 1932.

Handelskar Albert Aronsen, transportarbeider Reidar Johannessen (1940).

Arbeider Albert Aronsen, kjørerne Arne og Harry Hansen, (1946).

Eid av Tromsø kommune i 1946.

Hjelpevaktmester Albert Aronsen, maskinist Martin Gudmundsen, tilsynskvinne Henriette Hansen, (1957).

Pensjonist Albert Aronsen, (1961).

Det Norske Misjonsselskap

Skjøte fra Tromsø kommune til Det Norske Misjonsselskap, i 1971.

Skjøte fra DNM til Idar Brenn på denne eiendommen og Grønnegata 34, i 1975.

Skjøte fra Idar Brenn til Sameiet: Øyvind Hermansen (25%), arkitekt Harry Gangvik A/S (55%), A/S Repro-teknikk (15%) og Harry Gangvik (5%).

Skjøte fra ovennevnte sameie til I/S Grønnegata 32-34-36, i 1983.

Se note ved Grønnegata 32.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.