Grønnegata 48 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
En mørk skygge faller på Grønnegata 48, som så mange ganger før. Mange forretninger har forsøkt seg her, ingen har overlevd, og sommeren 2015 var lokalene i 1. etg. igjen ledige. City living, et appartementshotell, har klart seg bedre.
Foto: Einar Dahl
Grønnegata 48 var i mange år gamlehjem for Tromsø kommune. Her er den driften avviklet, huset venter på sin ublide skjebne...
Foto: Rognmosamlingen (1970-tallet).

Grønnegata 48 i Tromsø hadde æren av å ha matrikkelnummer 1. Det var ikke Tromsøs første hus, men det var det første sykehuset og senere det første fattighuset i byen. - Gammelt matr.nr. 1.

Sykehus

Målebrev til P. Figenschou af 18. juni 1813, tinglyst 9. jan. 1843.

Grønnegatas første hus, sykehuset, bygd for Peder Figenschous regning i 1815. Det hadde 3 stuer og kjøkken i første etasje, senere ble det innredet rom i loftsetasjen.

Gavebrev fra P. Figenschou til Tromsø by på hus og grund for at benyttes til sykehus, datert 6. april 1827, tinglyst 25. juni samme år.

I 1838 ble det gamle sykehuset istandsatt og tatt i bruk som skole. Det varte i et par år, før skolen flyttet til amtmannsgården (Skippergata 31), det senere seminaret.

Fra 1838-42 også brukt som vaktlokale for nattpatruljen, den tidens Natteravner.

Fattighus

I 1865 bodde disse her: Kjører Sivert Klevstad med kona Anne Johannesdatter og seks barn, fattiglem Hanna Sofie Johannesdattter med datteren Kjersten, Dorthea Larsdatter, Jacobeen Jacobsdatter, Lars Røning, Chresten Stabel, Johan Lundann, vaskekone Ingeborg Iversdatter med tre barn, dagarbeider Maie Fredriksdatter, tre mindreårige barn: Anne Dolfine, Marie Anna og Dorthea Pedersdatter «av blandet herkomst».

Huset ble etter hvert brukt som rent fattighus da de økonomiske krisene satte inn på 1870- og 80-tallet.

Kjører Sivert Eriksen Klevstad med kona/bestyrerinne på fattighuset, Ane Rebekka Eriksen Klevstad, og tre barn, matros Erik Klevstad med kona Ingeborg Paulsdatter og sønnen Oskar, samt 16 fattiglemmer i 1875.

I 1885: Økonom Sivert Klevstad med kona Anne, vognmann Sivert Klevstad, sjæmann Ludvig Drevessen, sjømann Knut Pedersen, fattiglemmene Lorentz Larsen, Haldor Wold, Ole Hanssen, Iver Albrigtsen, Anna Albrigtsen, Inger Joannesen, Hanna Kristensen, Elen Martinessen, tjenestepikene Josephine Andresem og Ragnhild Olsen.

I 1891: Ane Rebekka Klevstad med to sønner og to barnebarn, tjenestepiken Ane Martha Hansdatter og fattiglemmene Lorentine Korneliussen, John Ingebrigtsen Balsaas, Karoline A. Norager, Nils Nilssen, Hanna Janette Krestensen, Sara Susanne Lund, Lorents Heggelund Larsen, Haldor Wold, Ole Hansen Vikran og Elise Sørensen med datteren Marie.

I 1900: Forstanderinne på fattighuset Elen Lundli med en sønn og fosterdatter, Johan og Marie Vidding, vasker Anna Martha Hansen og 12 beboere med fattigunderstøttelse.

Gamlehjem

Tromsø fattigvæsens ”Gamlehjem” besto i 1910 av 18 værelser og kjøkken i 2 etasjer hvori 2 matboder, vaskerom, strykerom og bad. Beboere: bestyrerinne/diakonisse Lucie Evensen, 33 pensjonærer samt tjenestepikene Pauline Halvorsen, Konstanse Helene Dahl og Ida Pauline Thomassen.

I 1916 bodde disse her: diakonisse Anna Lucie Evensen og sykepleierske Anna Marthine Heggelund, beboerne Ellen Bernhoft, Olufa Gurine Brandal, enke Marie Kristine Eriksen, Bergitte Andrea Esaiassen, Oline Førde, Ellen Johanna Hansen, enke Julianna Hansen, Jørgine Hansen, Elise Hemmingsen, fhv. skipper Ole O. Hogstad, Pauline Marie Holm, Karen Kristiansen, enke Marit Kulstad, Ingeborg Martinsen, Fredrik Melgaard, fhv. fotograf Paul Andreas Mikkelsen, Anna Elisabeth Nilsen, Albine Fredrikke Olsen, Anna Sofie Olsen, skomaker Arnt Olsen, feier Kristen Martin Olsen, feier Peder Johan Olsen, Kristianne Pihl, enke Justine Schjetne, Elise Marie Schrøder, Cecilie Schumacker, arbeider Fredrik Smith, Anna Margrethe Steen, tømmermann Sten Mathias Stensen, Karen Sørensen, alle på gamlehjemmet, tjenestepikene Sigfreda Kosbøl, Anna Hansine Larsen og Fredrikke Lovise Olsen, gårdsdreng Andreas og Anna Marie Semmingsen.

Gamlehjemmet ble pusset noe opp i 1931/32, bl.a. med sentralfyring. Det ble ytterligere modernisert i 1937.

Bestyrer Nanna Eriksen, avdelingspikene Hjørdis Hansen og Astrid Iversen, hushjelpene Ruth Larsen og Erna Rydningen, pensjonist Peder Olsen, (1940).

Bestyrer Nanna Eriksen, (1946).

Bestyrer Marie Bartolfsen, nattvakt Astrid Iversen, avdelingspikene Alette Kvivesen og Anna Larsen, (1957).

Bestyrer Anna Bartolfsen, kjøkkenpike Karin Andreassen, (1961).

Bestyrer Karoline Isaksen, Astrid Iversen, Marianne Nilsen, Sigrunn Svendsen, (1966).

Nordic Investment

Skjøte fra Tromsø kommune til Grand Hotell A/S i 1972. – Navneendring til Nordic Investment A/S, en direkte fortsettelse av Grand Hotell A/S.

Revet på 1980-tallet.

Festekontrakt til Grønnegata 48 ANS for 99 år, i 1987.

Forretningsgård

Nordic-gården ble oppført i 1987. Kontorsjef Tore Knutsen, (1987).

Den norske bank, region Nord-Norge,(1990/93), Nordic Investment, (1990/99), Norsk Personal A/S, (1990), SentrumsMegler’n A/S, (1990), Tromsø Boligbyggelag A/L, (1990/93), Tromsø Kommune, undervisningsavdelingen, (1990/96).

Exact Eiendomsmeglere Tromsø A/S (Nils Mikkelsen), (1993/96), 5th World Wilderness Congress, (1993), TBBL Eiendomsforvaltning A/S, (1993/96), TBBL Eiendomsutvikling A/S, (1993/96).

Noro AS, (1999), O. Martins, (1999), Pedagogisk senter, (1999).

City Living Hotell fra 2010(?)

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.